Arama

Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri

Osmanlı Devleti'nin altı yüz yıllık tarihinde devleti yöneten 36 padişahın her biri ayrı bir karakter ve mizaca sahipti. Devletin yönetimini üstlenen padişahlar, tahta geçtikleri dönemde karşılaştıkları olaylar ve yaptıkları icraatlar ile tarihte kendilerine yer buldular. Nasıl yaşadıkları kadar nasıl öldükleri de merak konusu olan Osmanlı sultanlarının ölüm nedenlerini sizler için araştırdık.

Osman Gazi (1257-1324)

🔷 Osmanlı Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilen Osman Gazi, babası Ertuğrul Bey'in vefatıyla Kayı boyunun lideri oldu. Gaza faaliyetlerini batı yönünde sürdüren Osman Bey, Bilecik'i beyliğin başkenti yaparak oğlu Orhan'a devleti teslim etti.

🔷 Tarihi kaynaklar Osman Gazi'nin vefatından 4 yıl önce oğlu Orhan'ı hastalığı nedeniyle beyliğin başına geçirdiğini söyler. Altmış dokuz yaşında vefat eden Osman Gazi'nin vefat nedeni tarihi kaynakların yetersizliği sebebiyle net olarak bilinmese de "gut" veya "kalp yetmezliği" olarak kaynaklara geçer.

Osman Gazi kimdir?

Orhan Gazi (1281-1362)

🔷 Bursa'yı kuşattığı sırada liderliği devraldığı babası vefat eden Orhan Gazi, Osmanlı'yı beylikten devlete geçiren kişidir. Bursa'yı başkent yaptıktan sonra ilk medreseyi fethettiği İznik'te açtı ve Kocaeli Yarımadası'nı fethetti. Osmanlı ilk kez Balkanlar'a ilk kez Orhan Bey döneminde açıldı.

🔷 Bu dönemde Rumeli'yi kasıp kavuran veba salgını, Orhan Gazi'ye de bulaştı. Osmanlı'nın ikinci hükümdarı Orhan Bey, 1362 yılı Mart ayında Bursa'da vebadan dolayı vefat etti.

Bir fethin ve türbenin hikâyesi

I. Murad (1326-1389)

🔷 Orhan Gazi'nin oğlu Murat, henüz bey olmadan önce Rumeli üzerine seferler düzenledi. Babasının vefatından sonra padişah olan Murat, Edirne'yi fethettikten sonra başkenti buraya taşıdı. İlk Osmanlı-Haçlı mücadelesi olan Sırpsındığı Savaşı bu dönemde gerçekleşti.

🔷 Rumeli'de ve Anadolu'da büyük fetihler gerçekleştiren padişah, galip geldiği I. Kosova Savaşı sonrası muharebe edilen yerde yaralıları gezdiği sırada gizlenen yaralı bir Sırp tarafından hançerlenerek şehit düşer.

Osmanlı padişahlarının lakapları

Yıldırım Bayezid (1354-1403)

🔷 Savaş meydanlarındaki etkinliği ve at üzerindeki hızı nedeniyle "Yıldırım" olarak anılan padişahın dönemi büyük başarılar içerse de Ankara Savaşı nedeniyle olumsuz anılmasına sebep olur.

🔷 Anadolu'da Türk birliğini sağlama yolunda büyük başarılar elde eder. Balkanlar'da ise Niğbolu Savaşı ile Haçlılara büyük bir mağlubiyet yaşatır ve İstanbul'daki Bizans'ın Batı ile bağlantısını keser. İstanbul'u kuşatmak için Anadolu Hisarı'nı yaptıran Bayezid, Bizans başkentini ele geçirmek üzereyken Timur'un Anadolu'ya geldiğini haber alması üzerine kuşatmayı kaldırır. Bayezid ile Timur, Ankara yakınındaki Çubuk Ovası'nda savaşır. Savaşı kaybeden padişah esir düşer. Esaret altında kafeste tutulan Bayezid üzüntüsünden vefat eder.

12 soruda Yıldırım Bayezid'in hayatı

I. Mehmet (1387-1421)

🔷 "Çelebi" lakabıyla tanınan I. Mehmet, Fetret Devri'ne son verdiği için Osmanlı'nın ikinci kurucusu sayılır. Batı Anadolu ve Bursa'yı hakimiyeti altına alarak devletin iki parçasını birleştirir. Dağılan devleti yeniden bir araya getirerek Anadolu'daki siyasi birliği yeniden sağlar.

🔷 I. Mehmet'in hayatı mücadelelerle geçer. Kardeş kavgaları, isyanlar ve savaşlar ile geçen ömründe gazalarda çok yara aldığı ve bu yaralar sebebiyle çokça hastalandığı için henüz 34 yaşında 1421 yılında Edirne'de vefat eder.

Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu: Çelebi Mehmed

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN