Arama

Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu: Çelebi Mehmed

Çelebi Mehmet, Fetret Devrini bitiren padişah olduğu için Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak anılır. Kardeşlerine nazaran askeri ve devletin imkanları bakımından zayıf durumda olmasına rağmen zekası, azmi ve diplomatik kabiliyeti ile tahta tek başına çıkmaya muvaffak olmuştu. Anadolu'da hakimiyeti yeniden sağlamış; tahta geçtikten sonraki 8 yıllık hayatını mücadelelerle geçirmişti. Peki, Çelebi Mehmed kimdir?

  • 1
  • 10
ÇELEBİ MEHMED (I. MEHMED) KİMDİR?
ÇELEBİ MEHMED I. MEHMED KİMDİR?

Arap ve Bizans tarihlerinde Kirişçi veya Kirî olarak lakap verilmiştir. İnalcık'a göre bu adlandırma Yunanca Kyrtzes "genç efendi" sözünden gelir. Bunların çeşitli kaynaklarda değişik açıklamaları bulunur.

Yay yapma özellikle yayın tutturulduğu ve çekildiği sert ipten kiriş yapma sanatını öğrenmiş olması, gençliğinde güreşçilik yapması, gençliğinde kendinin öldürülmesinden korkup bir kirişçinin yanında çıraklık yapması, gençliğinde yay kirişi ile boğulmak istenmesi şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

  • 2
  • 10
ÇELEBİ MEHMED ANADOLU’DA KİMLERLE MÜCADELE ETTİ?
ÇELEBİ MEHMED ANADOLU’DA KİMLERLE MÜCADELE ETTİ?

Ankara mağlubiyetinden sonra, savaştan önce valilik yaptığı bölgeye gelen Çelebi Mehmed, Amasya ve Tokat civarındaki Türkmenlerle mücadele etti.

Kara Devletşah, İnanoğlu, Gözleroğlu, Köpekoğlu, Mezid Bey, Kubadoğlu ve Taşanoğulları gibi Türkmen beyleri, Timur istilasından sonra bölgede kendi hâkimiyetlerini kurmaya çalıştılar. Fakat Çelebi Mehmed hepsini mağlup ederek hükümranlığını kabul ettirdi.

  • 3
  • 10
ZEKÂSI, AZMİ VE DİPLOMATİK KABİLİYETİ İLE ÖNE ÇIKTI
ZEKÂSI, AZMİ VE DİPLOMATİK KABİLİYETİ İLE ÖNE ÇIKTI

Fetret Devri, Osmanlılar açısından kayıp bir dönemken, Anadolu beylikleri bu kargaşadan kazançlı çıkmıştı.

Yıldırım tarafından ilhak edilmiş Aydın, Saruhan, Hamid, Germiyan ve Menteşe gibi beylikler Ankara Muharebesi'nden sonra istiklallerini tekrar kazandılar.

12 soruda Yıldırım Bayezid'in hayatı

  • 4
  • 10
ANADOLU BEYLİKLERİNİ HÂKİMİYETİ ALTINA ALDI
ANADOLU BEYLİKLERİNİ HÂKİMİYETİ ALTINA ALDI

Çelebi Mehmed tahta çıkınca Bizans, Sırbistan, Eflak ve Mora prenslikleri, Osmanlı hâkimiyetini ve vergi ödemeyi kabul ettiler. Sultan Balkanlarda durumunu sağlamlaştırınca Ankara Muharebesi'nden sonra canlanan Anadolu beyliklerini tekrar itaat altına almak için harekete geçti.

Fetret Devri'nin önemli simalarından İzmir Beyi Cüneyd Bey beyliği tekrar canlandırmıştı. Çelebi Mehmed, 1414'te Cüneyd Bey'i mağlup edip bütün Batı Anadolu'da Osmanlı hâkimiyetini yeniden tesis etti.

  • 5
  • 10
RUMELİ VE EGE’DE NELER YAPTI?
RUMELİ VE EGE’DE NELER YAPTI?

Harekete geçen Venedik donanması Gelibolu'da Osmanlı donanmasını imha, Çalı Bey'i ise şehid etti. Çelebi Mehmed, 1419'da Balkanlarda Osmanlı hâkimiyetini tehdit eden Macar Sigismund tarafından desteklenen Eflak Voyvodası Mircea üzerine sefere çıktı. Mircea, Osmanlı ordusuna teslim oldu.

Eflak meselesi yüzünden Osmanlılarla Macarlar karşı karşıya geldi. Osmanlılar Severin Kalesi'ni Macarlardan aldılar. Bunun üzerine bizzat sefere çıkan Macar kralı Sigismund, Niş ile Niğbolu arasında Osmanlı kuvvetlerini mağlup etti.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN