Arama

Mohaç Meydan Savaşı Tarihi

Mohaç Savaşı, bugünkü Macaristan'da bulunan Mohaç kentinin güneyinde bir noktada gerçekleşti ama savaşın tam olarak nerede olduğu hakkında net bir bilgi yoktu. Araştırmalar sonucunda 29 Ağustos 1526'da gerçekleşen ve iki saat gibi kısa bir sürede sonuçlanan Mohaç Savaşı'nın yapıldığı alan geçtiğimiz günlerde tespit edildi. Peki, Mohaç Meydan Savaşı'nda neler yaşandı? Mohaç Meydan Savaşı tarihi hakkında ne biliyoruz? Mohaç Meydan Savaşı alanı nerede?

  • 1
  • 8
Mohaç Meydan Savaşı
Mohaç Meydan Savaşı

Mohaç Muharebesi'ni tasvir eden bir minyatür
(Ârifî Çelebi, Süleymannâme, TSMK, Hazine, nr. 1517, vr. 219b)

◾ Mohaç Meydan Savaşı; Kanuni Sultan Süleyman'ın komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macaristan Kralı 2. Layoş komutasındaki Macar ordusu arasında, 29 Ağustos 1526'da gerçekleşti ve iki saatte sonuçlandı.

◾ Mohaç Savaşı, bugünkü Macaristan'da bulunan Mohaç kentinin güneyinde bir noktada gerçekleşti ama savaşın tam olarak nerede olduğu hakkında bilgi yoktu. Araştırmalar sonucunda 29 Ağustos 1526'da gerçekleşen ve iki saat gibi kısa bir sürede sonuçlanan Mohaç Savaşı'nın yapıldığı alan tespit edildi.

Orta Doğu'da kurulan ilk Türk şehri: Samarra

  • 2
  • 8
Mohaç Meydan Savaşı nerede yapıldı?
Mohaç Meydan Savaşı nerede yapıldı?

◾ Savaşın, Mohaç kentine bağlı Satorhely bölgesinde yapıldığı düşünülüyordu ama yapılan incelemelerde bu yerin 1700'lü yıllarda oluşturulduğu belirlendi.

◾ Savaşın yapıldığı Földvar bölgesi bugüne kadar hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Bu yüzden savaş alanı ile ilgili son 100 yılda, Mohaç kentinin doğusunda, batısında hatta Hırvatistan'ın bir bölgesinde olduğuna dair 16 teori ortaya atıldı.

◾ Yapılan araştırma sonuçlarına göre Földvar köyünün Borza-Major bataklığı civarında olduğu ve jeofizik incelemelerin bölgede Orta Çağ'a ait büyük bir yerleşim biriminin izlerini gösterdiği ortaya çıktı.

Osmanlı Ekonomisine Dair Kavramlar

Mohaç Meydan Savaşı Tarihi

Hem Türk hem de Macar kaynakları bölgedeki bataklığın savaşta da büyük önem taşıdığını yazdı. O zamanki notlara göre de savaş esnasında birçok askerin buradaki derin bataklığa düşerek hayatını kaybettiğine dikkati çekildi. Savaş bitiminde Macarların Tuna'da Macar filosu bulunduğu için Tuna'ya doğru kaçtığı belirtildi.

Sultan Dördüncü Murat döneminde 1630-31'de, Topkapı Sarayı'ndaki Revan ve Bağdat Köşkü'ne benzer bir şekilde Macaristan'da Mohaç Savaşı Anıtı yaptırıldı. Söz konusu anıtın yerine, efsaneye göre Mohaç Savaşı'nda hayatını kaybeden Osmanlı askerlerinin defnedildiği belirtildi.

Endülüs Sözlüğü

  • 4
  • 8
Mohaç Meydan Savaşı'nda neler yaşandı?
Mohaç Meydan Savaşı’nda neler yaşandı?

Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı'nın Avrupa topraklarında kazandığı en önemli zaferlerden biri..

Mohaç Meydan Savaşı ile Macar Krallığı sona erdi, Macar topraklarının parçalanmasının ilk adımı atılmış oldu.

Savaşın sebepleri arasında Avrupa'daki siyasî gelişmeler yer aldı.

Belgrad'ı 927'de (1521) Macarlar'dan alan Kanûnî Sultan Süleyman, Orta Avrupa'ya yönelik olarak başlatacağı yeni askerî harekât için burayı bir üs, ileri karakol şeklinde düşünmüştü. Bir sonraki hedefi Macar Krallığı'ydı.

Müslüman alimlerin bilim tarihine yön veren uzay çalışmaları

  • 5
  • 8
Mohaç Meydan Savaşı kiminle yapıldı?
Mohaç Meydan Savaşı kiminle yapıldı?

Avrupa'daki siyasî gelişmeler Macar Krallığı'na yönelik politikalarda önemli değişmelere yol açtı. Macar Kralı II. Layoş Osmanlı tehdidi karşısında güçlü müttefikler bulamadı. Macaristan'daki asilzadelerin bir bölümü de II. Layoş'un idaresinden rahatsızdı.

◾ Gerekli hazırlıkları tamamlayan Kanûnî Sultan Süleyman, yanında vezîriâzam ve aynı zamanda Rumeli beylerbeyi olan İbrâhim Paşa olduğu halde İstanbul'dan 11 Receb 932'de (23 Nisan 1526) hareket etti.

◾ Sürekli yağan yağmurların yumuşattığı ağır arazi şartları, kabaran dereler ve sellerle boğuşan ordu, güzergâh planını Semendire (Smederevo) yolu yerine Alacahisar (Kruşevac) yoluna çevirdi.

◾ Morava suyunu geçen padişah Belgrad'a ulaştı ve Ramazan Bayramı'nı burada geçirdi.

Batı'nın karanlık sureti

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN