Arama

Osmanlı Ekonomisine Dair Kavramlar

Osmanlı Devleti, 623 sene süren cihan hükümranlığını tesis ettiği adalet mekanizmasının yanında ekonomik sistemine de borçludur. Devlete dayalı bir ekonomik sistem uygulayan Osmanlılar, halkın faydasını gözeten bir ekonomi modeli ile memnuniyeti ve üretimi artırma peşinde olmuşlardır. Sizler için Osmanlı ekonomisinde öne çıkan kavramları bir araya getirdik. Osmanlı ekonomisi nedir? Osmanlı ekonomisi neden bozuldu? Osmanlı ekonomisi ile ilgili kavramlar…

  • 1
  • 15
Defterdar
Defterdar

◾ Osmanlı maliye sisteminin en üstünde bulunan rütbedir. Günümüzdeki Maliye Bakanlığı'na denk gelir. Ekonominin başı olmasının yanında defterdar, devletin en üst düzey organı olan Divan-ı Hümayun'da da bulunur. Bu da defterdarlığın siyasi gücünü gösterir.

Osmanlı Tarih Yazıcılığında bir Çığır: Kemalpaşazade

  • 2
  • 15
Hazine
Hazine

◾ Devletin gelirlerinin toplandığı yere hazine denir. Osmanlı hazinesi ikiye ayrılır. Bunlar iç hazine anlamına gelen Hazine-i Hassa ve dış hazine anlamına gelen Hazine-i Amire'dir.

Osmanlı'da Bayram Şenlikleri

  • 3
  • 15
Hazine-i Amire
Hazine-i Amire

◾ Bu hazine vergi gelirlerinden elde edilir. Aynı zamanda adı dış hazine olan bu kurumdan "Defterdar" sorumludur. Divan-ı Hümayun toplantılarında açılan Hazine, toplantı çıkışında Sadrazam tarafından bizzat mühürlenirdi.

Osmanlı sultanlarına kılıç kuşandıran 3 âlim

  • 4
  • 15
Hazine-i Hassa
Hazine-i Hassa

◾ Bu hazineye iç hazine de denir. İç hazine padişahın şahsi hazinesidir. Camiler, hamamlar, külliyeler ve sürre alaylarının masrafları bu hazineden karşılanırdı. Uzayan savaşlar sebebiyle İç Hazine'den Dış Hazine'ye zaman zaman aktarım yapılmıştır.

Gureba Hastanesi nedir?

  • 5
  • 15
Rûznâmçe
Rûznâmçe

◾ Hazinenin gelir ve giderlerinin gün gün tutulduğu defterlere Ruznamçe-i Evvel denilmiştir. Diğer kalemlerden gelen tahvil adı verilen tezkireler defterlere eklenmiştir. Bu şekilde kopuk olmayan bir iktisat sistemi ve arşivi oluşmuştur. Ruznamçeler her ay kontrol edilerek düzen içerisinde tutulurdu.

Osmanlı Denizcileri

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN