Arama

Osmanlı ekonomisine dair kavramlar

Osmanlı Devleti, 623 sene süren cihan hükümranlığını; tesis ettiği adalet mekanizmasının yanında ekonomi sistemine de borçludur. Devlete dayalı bir ekonomik sistem uygulayan Osmanlılar, halkın faydasını gözeten bir model ile memnuniyet ve üretimi artırma peşinde olmuşlardır. Sizler için Osmanlı ekonomisinde öne çıkan kavramları bir araya getirdik.

  • 1
  • 15
Rûznâmçe nedir?
Rûznâmçe nedir?

◾ Hazinenin gelir ve giderlerinin gün gün tutulduğu defterlere Ruznamçe-i Evvel denilmiştir. Diğer kalemlerden gelen tahvil adı verilen tezkireler defterlere eklenmiştir.

◾ Bu şekilde kopuk olmayan bir iktisat sistemi ve arşivi oluşmuştur. Ruznamçeler her ay kontrol edilerek düzen içerisinde tutulurdu.

Osmanlı Denizcileri

  • 2
  • 15
Malikâne nedir?
Malikâne nedir?

◾ Osmanlıların 17. yüzyılda artan savaşların giderlerini karşılama ihtiyacı neticesinde oluşan bu sistemde mukâtaa olan mülk bugünkü tabir ile açık artırmaya çıkarılırdı.

◾ Burada temel amaç halktan vergi alamamak yerine ömürlük vergi sistemine geçerek Osmanlı maliyesini içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak ve Devlet-i Aliyye'ye rahat bir nefes aldırmaktı.

Osmanlı Sarraflığı

  • 3
  • 15
Tâcir nedir?
Tâcir nedir?

◾ Tüccar anlamına gelen kelime, Osmanlı ekonomisi için çok önemlidir. Osmanlılar her milletten tacirlere limanlarını açarak ülkenin coğrafi artılarından faydalanmaya çalışmışlardır.

Doğu ile Batı arasındaki köprü görevine önem veren Osmanlı padişahları tacirleri koruyup kollayarak geniş bir coğrafyada ekonomik faaliyetleri canlı tutmaya ihtimam göstermişlerdir.

Müslüman Âlimlerin Uzay Çalışmaları

  • 4
  • 15
Mukâtaa nedir?
Mukâtaa nedir?

◾ Osmanlılarda vergi gelirlerine verilen genel isimdir. Devlet arazilerinin özel şahıslara kiralanması anlamına gelen mukâtaa zaman içerisinde değişime uğrar.

◾ Hazineye bağlı bir kurum haline gelen mukâtaa zaman içerisinde vergi gelirlerinin tamamını ifade etmek maksadıyla kullanılan genel ve kapsayıcı bir ifadeye dönüşür.

II. Abdülhamid'in fotoğrafları ile Osmanlı Sarayları

  • 5
  • 15
Darphane nedir?
Darphane nedir?

◾ Osmanlı'nın tedavüldeki tüm madeni paraları Topkapı Sarayı'nın içinde bulunan Darphane-i Hümayun'da basılmıştır. Tanzimat Fermanı'nın ilanından evvel Osmanlı Devleti'nin kâğıt parası yoktur. Madeni paralar üç kısma ayrılır. Bunlar;

➡ Altın

➡ Gümüş

➡ Bakır

Osmanlı Saray Törenleri

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN