Arama

Kudüs'ün Surları ve Kapıları

Asırlar boyunca "selam yurdu" olarak anılan ve 1967'den beri terör devleti İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine giriş sur duvarlarına açılan kapılardan sağlanır. Şehre giriş-çıkışı sağlayan yedi kapı bulunur ve bu kapılardan her birinin ulaşımı sağlamasının yanı sıra ticari ve dini fonksiyonları bulunur. Sizin için Kudüs'ün kapılarının fonksiyonlarını ve sembolik önemlerini araştırdık.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

🔸 Kadim şehir Kudüs, üç semavi din için de kutsal olarak kabul edilir. Bu özelliği nedeniyle yıllar boyunca paylaşılamadığı gibi çatışmaların eksik olmadığı bir mekan olmuştur.

🔸 Kudüs, uğradığı saldırılardan dolayı birçok kez yıkılarak yeniden inşa edilmiştir. Şehrin ilk surlarının M.Ö. 25. yüzyılda yapıldığı bilinir.

Belgeler ışığında Kudüs

🔸 Günümüzde var olan surlar ise 1536 - 1541 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Surların etrafı 4 kilometre, yüksekliği ise 11 - 12 metre arasında değişiklik gösterir.

🔸 Sultan I. Süleyman'ın surları yaptırmasının nedenleri arasında 13. yüzyılda yıkılan surları yeniden ayağa kaldırmak istemesi ve diğer ülkeler arasında gücünü ve hakimiyetini ortaya koymak istemesi gösterilebilir.

🔸 Kudüs surlarının yedi kapısı vardır. Doğuda Aslanlı Kapı, batıda Yafa Kapısı, güneyde Siyon ve Mağribe kapısı, kuzeyde Şam, Herod ve Yeni Kapı bulunur.

🔸 Surların bir kapısı hariç altı kapısı üzerinde yapım tarihlerini gösteren kitabeler bulunur. Kapılar özeliklerine veya bulundukları bölgelere göre isimlendirilmiştir. Kesme taştan yapılmış olan kapıların süslemeleri de taş işçiliğiyle icra edilmiştir.

Kalemin Ucu Kudüs

Aslanlı Kapı (Babu'l Esbat)

🔸 Kavimler Kapısı olarak da anılan Aslanlı Kapı, 1538 - 1539 yılları arasında inşa edilmiştir. Şehrin Müslüman yerleşim yerine açılan kapı, surların doğu yönünde bulunan tek kapıdır. Ayrıca Hz. Meryem'in (RANHA) doğduğu mağaraya yakın olduğu için "Sitti Meryem Kapısı" ve "Aziz Stephen Kapısı" olarak da anılır.

🔸 Sivri kemere sahip kapının üzerine düşmanlara ok atıp yağ dökmek amacıyla taştan bir burç yerleştirilmiştir. Kapı kemerinin iki yanında ikişer tane leopar figürü vardır. Bu yüzden halk arasında "Aslanlı Kapı" olarak da bilinir. Mescid-i Aksa'ya en kolay ulaşılan sur kapısı olduğundan Müslümanların sıkça kullandığı bir kapıdır. Ayrıca Hristiyanların hac yolu başlangıcı olan Çile Yolu'na da bu kapıdan giriş yapılır.

Çile Yolu nedir?

Hristiyan itikadına göre Hz. İsa'nın (AS) çarmıha gerilmeye giderken hacı sırtlanıp geçtiği yoldur.

Burç nedir?

Surların üzerinde gözetleme ve savunma özelliklerini arttırmak için yapılan çokgen, yuvarlak ya da kare biçimli kale çıkıntısıdır.

Sahira Kapısı (Babu's –Sahira)

🔸 1537 - 1538 yılları arasında inşa edilen kapı surların kuzeyinde bulunur. Dış cephesinde bulunan çiçek tezyinattan dolayı "Çiçek Kapısı" olarak da bilinir.

🔸 Kapı, şehrin Müslüman mahallelerine açılır. Girişte bulunan estetik seyri yüksek iki kanat, bakırla sağlamlaştırılmış ahşaptan imal edilmiştir.

Müslümanın Sınav Kağıdı Kudüs

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN