Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • Tarih
 • İstanbul'un 'Muhteşem Yüzyıl'ına tanıklık eden seyyah: Kudbüddin Mekki

İstanbul'un 'Muhteşem Yüzyıl'ına tanıklık eden seyyah: Kudbüddin Mekki

Kudbüddin Mekki, Osmanlı Devleti'nin "Muhteşem Yüzyıl"ına tanıklık etmiş bir seyyah. Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdar olduğu dönemde, yolu iki defa İstanbul'a düşmüş; şahit olduğu olayları, seyahatnamesinde kaleme almıştı. Mekki, İstanbul'da olduğu dönemde yaşamını yitiren Hürrem Sultan'a ve onun cenazesine dair ilginç detaylar da vermişti.

 • 1
 • 10
KUDBÜDDİN MEKKİ KİMDİR?
KUDBÜDDİN MEKKİ KİMDİR?

Hicri 917 (1511-1512) yılında doğan, aslen Nehrevanlı olan Kudbüddin Mekki'nin yolu, İstanbul'a iki defa düştü.

Talebelik zamanında, bilgisini artırmak için 1536 yılında İstanbul'a gelmiş, Şerif Abbasi'nin meclisinde bulunup ondan icazet almıştı.

 • 2
 • 10
İKİ DEFA İSTANBUL’A YOLU DÜŞTÜ
İKİ DEFA İSTANBUL’A YOLU DÜŞTÜ

İstanbul'a ikinci defa gelişi ise bir elçilik görevi içindi. Mekke Şerifi Seyyid Hüseyin Ebi Nemi, Medine'deki yeniçeri ağasının zulmünü sebep göstererek, onun Medine'den çıkarılmasını talep etmesi için Mekkî'yi elçi olarak payitahta göndermişti.

Bu seyahati sırasında, karadan İstanbul'a gelen seyyah, dönüşünü deniz yolundan yapmıştı.

 • 3
 • 10
KANUNİ, MEKKİ’YE MÜDERRİSLİK VERDİ
KANUNİ, MEKKİ’YE MÜDERRİSLİK VERDİ

Zamanın Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman, şerifin azil arzusunu yerine getirmeyip askeri otoriteyi muhafaza etmeyi tercih etti.

Fakat Mekkî'nin de muteber bir âlim olduğunu takdir edip ona Mekke'de yaptırdığı dört medreseden birinde yetmiş akçeyle müderrislik verdi.

 • 4
 • 10
ŞİİR, KASİDE VE BİLMECELER KALEME ALDI
ŞİİR, KASİDE VE BİLMECELER KALEME ALDI

Mekkî 1586 yılında vefat etti. Şakayık-ı Numaniye'deki bazı kayıtlara göre hadis alanında kaleme aldığı bazı eserlerinden ayrı olarak Yemen Tarihi, Kutbî mahlası ile yazdığı şiir, kaside ve bilmeceleri de bulunmaktadır.

 • 5
 • 10
SEYAHATNAMESİNDE İSTANBUL’A DA DEĞİNİYOR
SEYAHATNAMESİNDE İSTANBUL’A DA DEĞİNİYOR

Mekkî'nin El-Fevaidu's Seniyye fî Rıhleti'l Medîneti'r Rûmiyye ismini verdiği seyahatnamesi, İstanbul'la birlikte Anadolu'nun çeşitli şehirleri hakkında bilgi içerir.

İstanbul'da kaldığı sürece tanıştığı din ve devlet adamları hakkında şahsi kayıtlar da tutan Mekkî, Mekke Şerifi'nin dileğini yerine getirmek için epeyce çaba sarf eder.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN