Arama

İlk kanser ameliyatını yapan Müslüman tabip: Ali bin Abbas

Batı dünyasında "Haly Abbas" olarak tanınan Müslüman fizikçi ve tıp alimi Ali bin Abbas el-Mecusi, yaklaşık bin sene önce ilk kanser ameliyatını yaptı. Kalbin kasılması ve kan pompalaması hakkında ilk bilgiyi veren tabip oldu. Allah inancı ve O'na duyduğu saygı, yaşamının her alanında kendini gösterdi. Avrupa tıbbını büyük ölçüde etkileyen Ali bin Abbas el-Mecusi hakkında bilgileri derledik.

  • 1
  • 10
Ali bin Abbas el-Mecusi kimdir?
Ali bin Abbas el-Mecusi kimdir?

Ali bin Abbas, İranlı Müslüman fizikçi ve tıp âlimidir. Kitab El-Maliki adlı tıp ve psikoloji üzerine yazdığı eseriyle ve günümüzden yaklaşık bin sene önce ilk kanser ameliyatını yapmasıyla bilinir. Ayrıca kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır.

Bilim ve teknolojide çığır açan Osmanlı âlimleri

Ali bin Abbas el-Mecusi, Ahvaz'da doğdu. Ebu Mahir Musa Bin Seyyar'ın öğrencisi oldu. Tıp ile ilgili ilk çalışmalarını Şiraz'da yaptı. Zamanının en saygıdeğer üç tıp âliminden birisiydi. Büveyhoğulları hanedanından Adudüddevle (Fena Hüsrev Büveyhoğulları) zamanında ünlü bir fizikçiydi.

Adudüddevle, zamanında âlimleri koruyan onları destekleyen biriydi. Ali bin Abbas'ın çalıştığı iki hastane açtı. Adudüddevle'nin sarayında hekimlik yapan Ali bin Abbas, bu hükümdara ithaf ettiği Kâmilü's-sınâati't-tıbbiyye veya kısaca el-Kitâbü'l-Melekî (hükümdar kitabı) adlı eseriyle tanındı.

Osmanlı'da bilimin temellerini atan alim

Ali bin Abbas, Müslüman bir tabipti. Allah inancı ve O'na duyduğu saygı, ibadetinde ve yaşam tarzında ve nihayet çalışma hayatı boyunca kendini gösterdi.

  • 5
  • 10
Kitabu’l-Meliki isimli eseri
Kitabu’l-Meliki isimli eseri

Batılı ilim adamları tarafından "Haly Abbas" diye isimlendirildi. Onu tarihe yazdıran ise "Kâmilu's-sinâati't-tıbbiyye" isimli eseriydi. Ali İbn Abbas'ın dünya tıp tarihi içindeki önemli yerini sağlayan bu dev eser emiru'l-umera Adudüddevle adına telif edilip ona takdim edildiğinden aynı zamanda "el-Kanunu'l-Adûdî fi't-tıb" yahut "el-Kanunu'l-melikî" adıyla da anılır.

Gelecek nesillere ışık tutan Osmanlı âlimi: Birgivî

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN