Arama

II. Abdülhamid'in gizemli teşkilatı

Sultan II. Abdülhamid, koskoca bir imparatorluğu, en zor döneminde mirasını omuzlayan bir hükümdardı. Bu dönemde imparatorluğu parçalamak için çabalayan yabancı devletlerin casusluk faaliyetlerine karşı "Yabancı devletler kendi emellerine yardım edecek vezir ve sadrazam mertebesine kadar çıkarabilmişse, devlet emniyet içinde olamazdı." diyen Ulu Hakan, Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı kurdu. Bu teşkilat, Ulu Hakan'ın devleti 33 yıl ayakta tutabilme sırlarından biriydi. İşte aynı zamanda MİT'in atası olan bu teşkilat hakkında bilmeniz gerekenler...

  • 1
  • 21
İSTİHBARAT NEDİR?
İSTİHBARAT NEDİR?

İstihbarat nedir?

İstihbarat; devlet ve milletlerin varlıklarını korumak ve istikballerini teminat altına almak maksadıyla düşman veya düşman olması muhtemel şahıs veya grupların niyetlerini ve zaaflarını öğrenerek bunları engelleme faaliyetlerinin tamamını ifade etmek için kullanılan bir ifadedir.

"Sultan Abdülhamid nasıl tahta geçti?" adlı videoyu izlemek için tıklayın.

İstihbarat kelimesi; Arapça haber kökünden türeyen istihbar kelimesinin çoğulu olup sözlüklerde genel olarak malumat, yeni öğrenilen bilgiler, duyumlar, bilgi toplama, haber alma şeklinde; istihbarat faaliyetlerinin en önemli unsurlarından olan ve yine Arapça cess kökünden türeyen casus kelimesi de gözetleyen, araştıran, düşmanın sırlarını öğrenip bilgi sızdıran, düşman içinde çeşitli yıkıcı faaliyetlerde bulunan kişi şeklinde açıklanır.

  • 3
  • 21
İNSANLIK TARİHİ KADAR ESKİ
İNSANLIK TARİHİ KADAR ESKİ

İnsanlık tarihi kadar eski olan istihbarat faaliyetlerinde ilk İslam toplumlarında posta ve istihbarat faaliyetlerine berid, bu faaliyetleri yürütenlere de ehl‑i berîd denilirdi. Eski Türklerde ise muhatapları olan Çinlilerin istihbaratçılarına çaşıt ismi verilirdi. Günümüzde, içinde bulunduğu topluma yalan, yanlış haberler yaymak suretiyle fesat çıkartmaya çalışan kimseleri ifade etmek üzere menfî anlamda kullanılan bu kelimeye Osmanlı arşiv belgelerinde de rastlanır.

  • 4
  • 21
OSMANLI’DA İSTİHBARAT
OSMANLI’DA İSTİHBARAT

Döneminde yaşanan iç ve dış olaylardan dolayı Sultan, Yıldız İstihbarat Teşkilâtı'nı kurdu. "Evvelâ tedbir, sonra emniyet" diyen Sultan Hamid, Yıldız'da modern bir istihbarat teşkilatı kurdu. Bu teşkilat, bugünkü MİT'in atası sayılır.

  • 5
  • 21
MİT’İN ATASI
MİT’İN ATASI

Abdülhamit hatıratında "Yabancı devletler kendi emellerine yardım edecek vezir ve sadrazam mertebesine kadar çıkarabilmişse, devlet emniyet içinde olamazdı. Doğrudan doğruya şahsıma bağlı bir İstihbarat Teşkilatı kurmaya, bu düşünce ile karar verdim. İşte düşmanlarımın Jurnalcilik dedikleri teşkilat budur" ifadeleri ile bu teşkilata neden ihtiyaç duyduğunu belirtir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN