Arama

Hürrem Sultan’ın cenazesi

Osmanlı Devleti'nin "Muhteşem Yüzyıl"ı yaşadığı bir dönemde İstanbul'a gelen bir seyyahtı Kudbüddin Mekki. Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdar olduğu dönemde, yolu iki defa İstanbul'a düşmüş; kaleme aldığı seyahatnamesinde Hürrem Sultan'a ve cenazesine dair ilginç detaylar vermişti. Peki, Kanuni Sultan Süleyman Hürrem Sultan'ın ölümünün ardından neler yaşamıştı? Anneleri hayatta iken çok iyi geçinen çocukların arasına Hürrem Sultan'ın vefatının ardından neden nifak girdi?

  • 1
  • 10
OSMANLI’NIN ‘MUHTEŞEM YÜZYIL’INA TANIKLIK ETTİ
OSMANLI’NIN ‘MUHTEŞEM YÜZYIL’INA TANIKLIK ETTİ

Hicri 917 (1511-1512) yılında doğan, aslen Nehrevanlı olan Kudbüddin Mekki'nin yolu, İstanbul'a iki defa düştü.

Talebelik zamanında, bilgisini artırmak için 1536 yılında İstanbul'a gelmiş, Şerif Abbasi'nin meclisinde bulunup ondan icazet almıştı.

  • 2
  • 10
YOLU İKİ DEFA İSTANBUL’A DÜŞEN BİR SEYYAH
YOLU İKİ DEFA İSTANBUL’A DÜŞEN BİR SEYYAH

İstanbul'a ikinci defa gelişi ise bir elçilik görevi içindi. Mekke Şerifi Seyyid Hüseyin Ebi Nemi, Medine'deki yeniçeri ağasının zulmünü sebep göstererek, onun Medine'den çıkarılmasını talep etmesi için Mekkî'yi elçi olarak payitahta göndermişti.

Bu seyahati sırasında, karadan İstanbul'a gelen seyyah, dönüşünü deniz yolundan yapmıştı.

  • 3
  • 10
KANUNİ, MEKKİ’YE MÜDERRİSLİK VERDİ
KANUNİ, MEKKİ’YE MÜDERRİSLİK VERDİ

Zamanın Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman, şerifin azil arzusunu yerine getirmeyip askeri otoriteyi muhafaza etmeyi tercih etti.

Fakat Mekkî'nin de muteber bir âlim olduğunu takdir edip ona Mekke'de yaptırdığı dört medreseden birinde yetmiş akçeyle müderrislik verdi.

  • 4
  • 10
ŞİİR, KASİDE VE BİLMECELER KALEME ALDI
ŞİİR, KASİDE VE BİLMECELER KALEME ALDI

Mekkî 1586 yılında vefat etti. Şakayık-ı Numaniye'deki bazı kayıtlara göre hadis alanında kaleme aldığı bazı eserlerinden ayrı olarak Yemen Tarihi, Kutbî mahlası ile yazdığı şiir, kaside ve bilmeceleri de bulunmaktadır.

  • 5
  • 10
SEYAHATNAMESİNDE İSTANBUL’A DA DEĞİNİYOR
SEYAHATNAMESİNDE İSTANBUL’A DA DEĞİNİYOR

Mekkî'nin El-Fevaidu's Seniyye fî Rıhleti'l Medîneti'r Rûmiyye ismini verdiği seyahatnamesi, İstanbul'la birlikte Anadolu'nun çeşitli şehirleri hakkında bilgi içerir.

İstanbul'da kaldığı sürece tanıştığı din ve devlet adamları hakkında şahsi kayıtlar da tutan Mekkî, Mekke Şerifi'nin dileğini yerine getirmek için epeyce çaba sarf eder.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN