Arama

Bir insanlık dramı: Holokost

Holokost, Avrupa tarihinin en kara sayfalarından birini oluşturan ve Nazi Almanya'sının II. Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında sistemli bir şekilde gerçekleştirdiği soykırıma verilen ad olarak bilinir. Adolf Hitler'in liderliğindeki Nazi Almanyası döneminde, Heinrich Himmler tarafından komuta edilen SS güçleri tarafından işgal edilen bölgelerde yaklaşık 6 milyon insanın sistematik bir şekilde öldürüldüğü bu soykırım, insanlığın unutmak istemediği bir trajedi olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.

  • 1
  • 14
Etimolojik anlamda Holokost ne demektir?
Etimolojik anlamda Holokost ne demektir?

🔸 "Holokost" terimi, İbranice "olah" teriminin Yunanca çevirisidir. "Olah," Yahudilikte tamamen yakılan bir tür adak anlamına gelir. Yunanca: holókauston, "holos" ( komple) ve "kaustos" (yakılmış) kelimelerinin birleşiminden oluşur ve tamamen yanıp kül olmuş manasına gelir.

🔸 Holokost terimi, Kitab-ı Mukaddes'te de geçen "Shoah" terimi ile aynı anlama gelir ve "felaket" anlamında kullanılır. Avrupa'da 1940'lardan itibaren Holokost anlamında kullanılmaya başlanmıştır.

SAVAŞA SİNEMADAN BAKMAK: II. DÜNYA SAVAŞI'NI EN İYİ ANLATAN 10 FİLM

  • 2
  • 14
Holokost nedir?
Holokost nedir?

🔸 Holokost, Nazi Almanyası rejimi ile onun müttefikleri ve işbirlikçileri tarafından, Avrupa genelinde 1933-1945 yılları arasında devlet destekli olarak gerçekleştirilen sistematik zulüm ve Yahudi soykırımını ifade eder.

🔸 Bu acımasızlık, Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Partisi'nin 1933'te iktidara gelmesiyle başlamış ve II. Dünya Savaşı sırasında Müttefik kuvvetlerin Nazi Almanyası'nı 1945 yılında mağlup etmesiyle sona ermiştir.

🔸 Nazi Almanyası'nın himayesinde, Heinrich Himmler tarafından yönetilen SS güçleri, işgal edilen bölgelerde yaklaşık olarak altı milyon Yahudi'nin sistemli bir şekilde öldürüldüğü bu soykırımın korkunç yüzünü oluşturur.

🔸 Holokost, insanlık tarihindeki en dehşet verici ve toplu katliamlardan biridir. Sistematik bir şekilde soykırımın planlanması, çocuk, kadın, yaşlı farkı gözetilmeksizin toplu katliamların yapılması, toplama kamplarına götürülen insanların yakılarak öldürülmesi Holokost'u, dünya savaş tarihinin en acımasız olaylarından biri olarak hafızalara kazır.

HİTLER'İN SÖMÜRGE MİMARİSİ: PRORA OTELİ

  • 4
  • 14
Holokost'a giden süreç ve Nazi partisi
Holokost’a giden süreç ve Nazi partisi

🔸 Holokost süreci, şiddet ve soykırımın aşama aşama gerçekleştiği bir tarihsel trajediyi yansıtır. Bu süreçte, Yahudi sivil hakları ellerinden alınarak, 1935'teki Nürnberg Yasaları gibi öne çıkan yasaların da içinde bulunduğu bir dizi ayrımcı yasa Avrupa genelinde II. Dünya Savaşı öncesinde yürürlüğe girdi.

🔸 Bu yasalar neticesinde yapılan ilk icraatlerden biri olan Toplama kampları, mahkûmları bitkinlik veya hastalık nedeniyle ölünceye kadar köle gibi çalıştırmak amacıyla kuruldu.

🔸 Almanya'nın işgal ettiği her yerde paramiliter gruplar, Yahudileri ve politik muhalifleri toplu infazlarla öldürdü. İşgalciler, Yahudileri ve Romanları gettolarda tutup nakliye trenleriyle ölüm kamplarına göndermeden önce bir arada tuttular.

🔸 Yolculuk boyunca hayatta kalanlar ya çalıştırıldı, tıbbi deneyler için kullanıldı veya sistemli bir şekilde gaz odalarında öldürüldü.

RENKLENDİRİLMİŞ FOTOĞRAFLARLA II. DÜNYA SAVAŞI YOLCULUĞU

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN