Arama

Beyazıt Camii hakkında tarihi bilgiler

İstanbul'un yeniden imarında büyük bir merkez teşkil eden ve Fatih Külliyesi'nden sonra ikinci büyük külliye olan II. Bayezid Külliyesi içindeki Beyazıt Camii, kendi adıyla anılan meşhur meydanda bulunur. İstanbul'da "orijinalliğini koruyan en eski selatin camisi" olarak kabul edilir. Sizler için, Beyazıt Camii hakkında tarihi bilgileri derledik.

  • 1
  • 13
Sultan 2. Bayezid tarafından yaptırıldı
Sultan 2. Bayezid tarafından yaptırıldı

📌İstanbul'un yeniden imarında büyük bir merkez teşkil eden ve Fatih Külliyesi'nden sonra ikinci büyük külliye olan II. Bayezid Külliyesi içindeki Beyazıt Camii, kendi adıyla anılan meşhur meydanda bulunur. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Sultan 2. Bayezid tarafından yaptırılan caminin mimarının Mimar Kemaleddin veya Yakup Şah olduğu sanılıyor.

📌Külliye bir cami, türbe, aşhane-imaret, sıbyan mektebi, tabhâneler, medrese, hamam ve kervansaraydan ibarettir. Bütün bu yapılar Fâtih Camii ve Külliyesi'nden farklı olarak onun gibi tamamen simetrik bir esasa göre değil, fakat şehrin ortasındaki bu araziye dağınık bir biçimde yerleştirilmiştir. Cami, cümle kapısı üstünde hattat Şeyh Hamdullah tarafından celî sülüs ile yazılan Arapça kitâbesine göre 906 Zilhiccesi sonunda (Temmuz 1501) yapımına başlanmış ve 911'de (1505) tamamlanmıştır.

Fikriyat'ın kıymetli yazarlarından Uğur Derman'ın Şeyh Hamdullah ile ilgili yazısını okumak için tıklayın

  • 2
  • 13
Fatih Külliyesi'nden sonraki ikinci sultan külliyesidir
Fatih Külliyesi’nden sonraki ikinci sultan külliyesidir

📌Cümle kapısı üzerindeki kitabeye göre 1500-1505 yılları arasında inşa edilen cami, Bizans devrinin meydanlarından olan Tauri Forumu'nun bir köşesinde, İstanbul'daki Fatih Külliyesi'nden sonraki ikinci sultan külliyesinin bir parçası olarak yaptırıldı.

Suya aksini yansıtan 3 İstanbul camisi

  • 3
  • 13
Deprem nedeniyle büyük oranda hasar gördü
Deprem nedeniyle büyük oranda hasar gördü

📌1509 yılında meydana gelen büyük deprem nedeniyle büyük oranda hasar gören ve o dönemde merkezi kubbesi yeniden onarılan caminin kubbesini taşıyan dört fil ayağı güçlendirildi. Cami, bugüne gelene kadar çeşitli depremler ve yangınlardan da büyük oranda etkilendi.

Tarihe tanıklık eden camiler

📌Beyazıt Camisi, camiye iki yandan bitişik tabhaneleri (misafirhane) dolayısıyla erken dönem Osmanlı mimarisinin örneklerinden biri.

📌Ayrıca güneybatı cephesindeki kırmızı taşlar ile bezeli olan minare, Selçuklu sanatından Osmanlı'ya geçişin İstanbul'daki tek örneği.

Osmanlı'nın ilk hutbesinin okunduğu cami 'Karacaşehir'

  • 5
  • 13
Güneybatı cephesinde Veliyüddin Efendi Kütüphanesi yer alır
Güneybatı cephesinde Veliyüddin Efendi Kütüphanesi yer alır

16 metre çapındaki merkezi kubbe, kuzeybatı ve güneydoğu yönlerinde iki yarım kubbe ile destekli. Yarım kubbe alt kotunda ise kuzeydoğu ve güneybatı cephelerinde, dörder kubbe ile üst örtü tamamlanıyor.

Caminin güneybatı cephesindeki tabhanenin ucunda 18. yüzyılda inşa edilen Veliyüddin Efendi Kütüphanesi yer alıyor.

Fatih Camii ve Külliyesi hakkında 10 bilgi

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN