Arama

Abdurrahman el Gafiki kimdir?

Avrupa üzerinden İstanbul'u fethetme ve oradan Suriye'ye uzanma fikri Müslümanların Hz. Osman zamanından beri takip ettikleri bir askerî strateji idi. Endülüs valisi olan Abdurrahman el-Gafiki de bu amaçla, Fransa'nın en büyük şehri olan Bordeaux'ya yöneldi ve orayı fethetti. Müslümanlar, Abdurrahman el-Gafiki'nin komutanlığından sonraki iki asır süresince Fransa'da varlıklarını sürdürdü.

  • 1
  • 9
ABDURRAHMAN EL GAFİKÎ KİMDİR?
ABDURRAHMAN EL GAFİKÎ KİMDİR?

Abdurrahman el Gafikî, Yemen'de oturan Akk kabilesinin Gafik koluna mensuptu. Fetihlere katılmak için Kuzey Afrika'ya gitti. Mûsâ b. Nusayr ile birlikte Endülüs'e geçti ve Mûsâ ile oğlu Abdülazîz'in maiyetinde savaşlara katıldı. Daha sonra Endülüs'ün doğu sahillerini fethetmek üzere görevlendirildi.

721 yılında Semh b. Mâlik'in Toulouse önünde şehit düşmesi üzerine iki ay kadar valilik yaptı. Onun yerine vali tayin edilen Anbese b. Sühaym ile arasının açılmasına rağmen kalabalık bir ordunun kumandanı olarak Arbûne (Narbonne) taraflarında fetihlere devam etti.

  • 2
  • 9
KUZEY AVRUPA ÜZERİNE DÜZENLENEN EN BÜYÜK SEFER
KUZEY AVRUPA ÜZERİNE DÜZENLENEN EN BÜYÜK SEFER

Pirene sıradağlarını aşarak Avrupa üzerinden İstanbul'u fethetme ve oradan Suriye'ye uzanma fikri Müslümanların Hz. Osman zamanından beri takip ettikleri bir askerî strateji idi.

Emevî Halifesi Hişâm b. Abdülmelik tarafından 730'da Endülüs valiliğine tayin edilen Abdurrahman, İslâm kaynaklarında "el-Arzu'l-kebîre" olarak geçen Gaule (Galia yani bugünkü Fransa) bölgesine sefer yapmak için hazırlıklara girişti. Kuzey Avrupa üzerine düzenlenen sonuncu ve en büyük sefer ise Abdurrahman el-Gafiki tarafından gerçekleştirilmişti.

732 yazında Roncevaux Boğazı'ndan günümüzde Fransa ile İspanya sınırını oluşturan Pireneler dağlarını geçip Fransa'nın Bordeaux şehrine üzerine yürüdü.

Dordogne Nehri sahilinde Aquitania Dükü Eudes'ü mağlûp ederek Bordeaux'yu ele geçirdi. Bunun üzerine Eudes, Müslüman kuvvetlerinin ilerlemesini durdurabilmek için eski düşmanı Charles Martel'den yardım istedi.

Kral unvanı taşımamakla beraber Frankların başında bulunan Charles Martel, Abdurrahman'ı durdurmak için harekete geçti.

İki ordu Poitiers'nin 20 kilometre kuzeydoğusunda bugünkü Fransa'nın Moussais-la-Bataille mevkiinde karşılaştı.

Abdurrahman'ın kuvvetlerinin hafif süvarilerden meydana gelmesine karşılık Frank ordusu zırhlı piyadelerden oluşuyordu. 732 yılında karşı karşıya gelen iki ordu, bir hafta kadar bekledikten sonra Emevi ordusunun hücumu ile savaş başladı. Birkaç gün devam eden amansız mücadelede Müslümanlar ağır kayıplar verdi.

Savaş bütün şiddetiyle devam ederken Eudes, Müslümanların ganimetlerini yığdıkları alana saldırdı. Ganimetlerin Frankların eline geçmesinden endişe eden sağ ve sol kanattaki süvari birlikleri Abdurrahman el-Gafiki'nin bütün uyarılarına rağmen saflarını terk edip ganimetleri onlara kaptırmamak için süratle ordugaha geri döndüler.

Safların bozulduğunu gören Charles Martel âni bir hücumla Emevi ordusunu her taraftan kuşattı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN