Arama

Tarihe ışık tutan kütüphaneler

Kütüphaneler eski çağlardan beri insanlığın hizmetinde. Eldeki bilgilere göre ilk kütüphane, Asurlular zamanında kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde de kitaba ve kütüphaneye önem verilirdi. O dönemden zamanımıza kadar gelen büyük kütüphaneler var. Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1869 yılına kadar özel vakıfların idaresinde gelişimini sürdürdü. Bu tariften sonra kütüphane hizmeti devlet yükümlülüğünün altına alındı. İşte Türk kültüründe önemli yeri olan kütüphaneler;

Tarihe ışık tutan kütüphaneler

BEYAZIT YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ

II. Abdülhamid tarafından 1884 yılında bazı cami, türbe ve kenar mahallerde mahv ve telef olunan kitapların zayiinin önlenmesi, hem de ehil ve erbabının istifadesine sunulması amacıyla devlet tarafından bir milli kütüphane kurulur. Kütüphane-i Umûmî-i Osmanî adıyla kurulan kütüphanede toplam doküman sayısı 1.000.000'un üzerinde.

Tarihe ışık tutan kütüphaneler

1961 yılında adı Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak değiştirilen kütüphanede toplam 812.858 adet kitap bulunuyor. 7/24 hizmet veren kütüphane 63.893 adet kitap dışı materyal (afiş, kartpostal, harita, para, pul vb.) ve 55.000 cilt gazete bulunuyor.

Tarihe ışık tutan kütüphaneler

SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ

İstanbul'da ve Anadolu'nun çeşitli vilâyetlerinde kurulan ve hemen hemen tamamı vakıf olan kütüphaneler, çeşitli sebeplerle kendi binalarını ve içindeki kitapları koruyamaz haline gelince Evkaf Nezâreti kıymetli eserleri bir binada toplamaya karar verdi. Bazı kitaplar, I. Dünya Savaşı sebebiyle 1914 yılında Sultan Selim'de Medresetü'l-mütehassısîn'e nakledilmiştir Bununla birlikte yeni bina arayışları sürmüş nihayet kitapların Süleymaniye Medreselerinde toplanmasına karar verildi.

Tarihe ışık tutan kütüphaneler

Medresetü'l-Mütehassısîn'e götürülen kitaplar Süleymaniye Camii içindeki kitaplarla birlikte külliyenin ikinci medresesine konuldu. Böylece 1918 yılında Süleymaniye Umumi Kütüphanesi ortaya çıktı. Fâtih, Hamidiye, Sultan Ahmed, I. Mahmud tarafından kurulan Ayasofya ve Lâleli gibi padişah kütüphanelerinin de bulunduğu 152 koleksiyon mevcut. 80 bin cilt elyazması ve 50 bin cilt Arabi harfli matbu eser bulunuyor. Eserlerin yüzde 80'inin dijital arşivi tamamlandı.

Tarihe ışık tutan kütüphaneler

MİLLET YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ

Seyyid ve şerif soyundan gelen Diyarbakırlı Ali Emirî Efendi, 1916 yılında büyük bir özveriye bir araya topladığı eserlerle kendisine tahsis edilen Feyzullah Efendi Medresesi'nde bir kütüphane kurmuş ve bütün ısrarlara rağmen kütüphaneye kendi ismini değil de "Ben bu kitapları milletim için topladım ve milletime vakfediyorum " diyerek kütüphanenin adını "Millet Kütüphanesi" koydu.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN