Arama

Yolculuk adabı hakkında hadis-i şerifler

İnsan hayatının vazgeçilmezlerinden biri yolculuktur. İlim, ticaret gibi birçok sebebe bağlı olarak yapılan seyahatlerde Müslümanların dikkat edeceği en önemli husus Allah'ın rızası dahilinde hareket etmektir. Resulullah'ın (sav) hayatı bunun için en güzel örnektir. Peygamber Efendimiz her işinde olduğu gibi yolcuğunu da adap üzerine yapardı. Sizler için yolculuk adabı hakkında hadis-i şerifleri derledik.

Ka'b b. Mâlik'ten (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: Peygamber (sav), Tebük Seferi'ne perşembe günü çıktı. O, sefere perşembe günleri çıkmayı severdi.

(Buhârî, Cihâd, 103)

◼ Sahîhayn'daki bir rivayet de şöyledir: Genellikle perşembe günü sefere çıkardı, başka gün çıktığı nadir olurdu.

(Buhârî, Cihâd, 103; Ebû Dâvûd, Cihâd, 77)

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından sureleri okumak için tıklayın

Sahâbî Sahr b. Vedâa el-Ğâmidî'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi (Umâre b. Hadîd) şu sözleri ilave ediyor: Peygamber (sav), bir askerî birlik veya bir ordu gönderdiği zaman, sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr da (dua edilen bu berekete nail olmak için) ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

(Ebû Dâvûd, Cihâd, 78; Tirmizî, Büyû, 6)

İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir: Eğer insanlar, yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı.

(Buhârî, Cihâd, 135)

Fikriyat podcastlerden Kur'an-ı Kerim'in dinlemek için tıklayın

Amr b. Şuayb'ın (ra) babası vasıtası ile dedesinden rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir: Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli, (âdeta) şeytan (ve avanesinin kötülüklerine hedef ) gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.*

(Ebû Dâvûd, Cihâd, 79; Tirmizî, Cihâd, 4)

◼ Yolcular üç kişi olunca sefer meşakkatlerine karşı birbirlerine yardımcı olur. Tehlike ihtimalleri azalır, daha güvenli yolculuk yaparlar.

Ebû Saîd ve Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: (Savaş şartlarında) üç kişi birlikte sefere çıkarlarsa, içlerinden birini kendilerine emir yapsınlar.

(Ebû Dâvûd, Cihâd, 80)

Fikriyat TV'de yer alan Kur'an-ı Kerim okumaları için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN