Arama

Vasiyet ile ilgili ayet ve hadisler

Sözlükte "bitiştirmek, bağlamak; önermek" anlamlarına gelen vasiyet, fıkıhta kişinin, malını ölüm sonrasına bağlayarak bir şahsa veya hayır kurumuna bırakmasını ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde yer alan vasiyet kavramının İslam'da çeşitli şekillerde karşılığı vardır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ölüm yaklaştığı zaman bir kişinin vasiyette bulunmasını farz kılmıştır. Peygamber Efendimiz de Müslümanların vasiyetlerini sağlıklı günlerinde hazırlamalarını öğütlemiştir. İşte vasiyet ile ilgili ayet ve hadisler…

"Birinize ölüm yaklaştığı vakit, eğer geride mal bırakıyorsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşrû bir biçimde vasiyette bulunmak size farz kılındı. Bu, takvâ sahiplerinin yerine getirmesi gereken bir borçtur." Bakara Suresi, 180. ayet

Mealli Hatim dinlemek için tıklayın.

"Kim de vasiyet edenin haksızlığa meylinden veya günaha düşmesinden haklı bir endişe duyar da, mirasçılar arasında bir uzlaşma sağlamak üzere vasiyette değişikliğe giderse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Doğrusu Allah, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir." Bakara Suresi, 182. ayet

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulaması için tıklayın

"Kendilerine ölüm gelip de geride eşler bırakacak olanlarınız, onların bir yıl süreyle evlerinden çıkarılmadan geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Şâyet onlar kendi istekleriyle çıkıp giderlerse, kendileri hakkında meşrû olarak yaptıklarından dolayı size bir günah yoktur. Allah, kudreti dâimâ üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır." Bakara Suresi, 240. ayet

Seçkin hafızlardan sure dinlemek için tıklayın.

"Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çattığı zaman vasiyet esnâsında sizden adâletli iki kişi; şâyet ölüm musîbeti yolculuk yaparken sizi yakalarsa sizden olmayanlardan iki kişi aranızda şâhitlik yapsın. Eğer şâhitlerden şüphelenirseniz, namazdan sonra onları alıkoyun ve kendilerine şöyle yemin ettirin: "Vallahi, akrabamız bile olsa biz yeminimizi hiçbir menfaat karşılığında satmayız ve Allah'ın emâneti olan bu şâhitliği de asla gizlemeyiz. Böyle yaparsak mutlaka günahkârlardan oluruz." Mâide Suresi,106. ayet

"İbrâhim Allah'a teslimiyeti oğullarına da vasiyet etti. Yâkub da: "Oğullarım! Bakın, Allah sizin için bu dinî seçti. O halde siz de başka değil ancak Müslümanlar olarak can verin!" dedi." Bakara Suresi, 132. ayet

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN