Arama

Ürdün'deki Osmanlı mirası "Rüştiye Mektebi"

Devlet-i Aliyye'yi ıslah etmenin yolunun eğitimden geçtiğini bilen Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı coğrafyasının muhtelif pek çok noktasında farklı türlerde eğitim veren okullar açtı. Bugün Ürdün'ün Kerak şehrinde bulunan ve 123 yıldır eğitim hayatına devam eden "Rüştiye Mektebi" de Ulu Hakan'ın misyonu doğrultusunda açılan okullardan birisiydi.

◾ Merkezi bir ufuk etrafında şekillenen Osmanlı Devleti, halkının hakları hususunda hassas ve çözüm üreten bir irade mekanizmasına sahipti.

◾ Bu anlayış çerçevesinde Osmanlılar üç kıtaya yayılan geniş topraklarına merhamet ve adaletin yanında eğitim ve altyapı hizmetleri de götürdüler.

Osmanlı'da eğitim terimleri

◾ Tanzimat ve Islahat fermanları ile resmiyete dökülen yenilik hareketlerinin başında her zaman eğitim hamlesi geldi. Sultan Abdülmecid, Sultan Abdulaziz ve Sultan Abdülhamid bu meseleyi çok ciddiye aldılar.

◾ Bilhassa Sultan II. Abdülhamid İmparatorluğun dört bir yanında farklı eğitim kurumlarının açılmasını sağlayarak I. Dünya Savaşı sonrası kurulan devletlerin bürokratlarını da dolaylı yoldan yetiştirmiş oldu.

Osmanlı medreseleri

◾ İktidar yıllarında yetişmiş ve iyi eğitim almış kadrolar yetiştirerek Devlet-i Aliyye'nin bekasını uzatma niyeti içinde olan Sultan II. Abdülhamid bu şartlar altında memleketin hemen her tarafında farklı türden okullar açtı.

Mekteb-i Mülkiye

◾ Bu minvalde günümüz ortaöğrenim seviyelerine denk gelen rüştiye sayısında da çok ciddi manada artış sağlandı. Günümüzde Ürdün'ün Kerak şehrinde bulunan ve tam 123 yıldır aralıksız eğitime devam eden "Rüştiye Mektebi" Sultan II. Abdülhamid'in vizyonu neticesinde açılmıştı.

Sultan II. Abdülhamid döneminde eğitim veren 5 yüksekokul

1516 - 1918 yılları arasında Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'ye dahil olan Ürdün toprakları, Şam vilayetine bağlı bir bölge olarak biliniyordu.

1899 - 1923 yılları arasında inşa edilen on beş civarında okul İrbid, Kerak, Amman civarında açıldı. Bu okullar sayesinde bölgede yaşayan çocuklar iyi bir eğitim aldılar.

Sultan Abdülhamid'in fotoğraf arşivinden yurt dışına eğitime gönderilen askerler

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN