Arama

Osmanlı arşivinden fotoğraflarla eğitim

Asırlar boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı, devletin temellerini eğitim ve öğretim ile güçlendirdi. Gittiği her yere mektep, medrese ve yüksekokul inşa ederek şehirleri ihya etti. Üstün yetenekli insanları bulup onları topluma kazandırdı. Dini ilimlerden pozitif bilimlere kadar her türlü derslerin okutulduğu bu kurumlarda asırlar boyunca memleketin din, hukuk ve irfan hayatı için pek çok değerli alim yetiştirdi.

Necm-i Terakki Mektebi müdür ve muallimin kulları

Asırlar boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı, devletin temellerini eğitim ve öğretim ile güçlendirdi. Gittiği her yere okullar inşa ederek şehirleri ihya etti. Üstün yetenekli insanları bulup gerekli eğitimden geçirdi. Osmanlı medreselerinde asırlar boyunca memleketin din, hukuk ve irfan hayatı için pek çok değerli alim yetiştirdi.

Osmanlı sıbyan mekteplerinde eğitim sistemi

Necm-i Terakki Mektebi şakirdan kulları

Osmanlı'da eğitimin ilk basamağı sıbyan mektepleri oluştururdu. Her cami yanında, mahalle mektebi de denilen bu kurumlar bulunurdu. Mektep hocaları medrese mezunu kişilerdi. Öğrenciler hoca seviyesine göre gruplar halinde çalışırdı.

Necm-i Terakki Mektebi inas talebatı

Çocuklar okula genellikle 4-5 yaşında başlatılırdı."Amin alayı" denilen özel bir törenle mektepteki diğer talebelere katılırdı. Mektebin hocası, amin alayına katılacak öğrencilere önceden haber verir, törende en güzel giyeceklerini giymelerini söylerdi.

Edebiyatın ünlü yazarlarının amin alayları nasıl gerçekleşti?

Mekteb-i mezkûr talibâtı

Bu törenlerin asıl amacı çocukların okul korkusunu gidermek, okuma isteği aşılamak ve çocukları arkadaşlarıyla kaynaştırmaktı. Ayrıca, İslami terbiye anlayışında okula ve öğretmenlere verilen değerin ne denli büyük olduğunun da bir göstergesiydi.

Mekteb-i Rüşdi

Sıbyan mekteplerinde Kur'an, ilmihal bilgileri, namaz sureleri gibi dini eğitimin yanında tarih, coğrafya, güzel yazı, imla ve matematik de öğretilirdi. Eğitim; öğlen yemek ve namaz arası harici kesintisiz devam ederdi, teneffüs yoktu.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN