Arama

Sultan II. Abdülhamid döneminde eğitim veren 5 yüksekokul

Sultan II. Abdülhamid, buhranlı bir dönemde tahta çıksa da Osmanlı Devleti'nin yükselmesi için eğitim, bilim, sanat, sanayi ve teknoloji alanlarında pek çok atılımda bulunmuş bir padişah. Kurumlarda modernleşmeyi sağlayan, sayısız eser yaptıran Abdülhamid, eğitime büyük önem verirdi. İhya ettiği yüksekokullar ile modern eğitimin temellerini attı. Sultan II. Abdülhamid döneminde eğitim veren 5 yüksekokulu derledik.

  • 1
  • 30
Mekteb-i Fünun-u Mülkiye (Mülkiye Mektebi)
Mekteb-i Fünun-u Mülkiye Mülkiye Mektebi

Mekteb-i Fünun-u Mülkiye (sivil memur sınıfı), Sultan Abdülmecid döneminde (1859), İmparatorluğun kötü giden durumunu düzeltmek için çağdaş sistemin kurulması ve bu yeni sistemi yürütecek idarecilerin (kaymakam, müdür) yetiştirilmesi amacıyla kuruldu.

Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışı ile birlikte, Mekteb-i Mülkiye'nin yapısında önemli değişiklikler yapıldı. Öğrenim süresi beş yıla çıkarılan ve Mekteb-i Mülkiye-i Şahane ismi verilen okulun ilk üç yılına rüştiye mezunlarının, son iki yılına ise sultani mezunları ile o derece bilgiye sahip oldukları sınavla tespit edilenlerin kabul edilmesi kararlaştırıldı. 1883 yılında yatılı hale getirilen okul II. Meşrutiyet'e kadar mevcut yapısını korudu.

II. Abdülhamid döneminde Mekteb-i Mülkiye-i Şahane'ye yabancı öğrenciler de kabul edildi. Talebeleri çalışmaya teşvik etmek için, Mekteb-i Mülkiyeyi birincilikle bitirenler saraya kâtip olarak alındı.

Abdülhamid'in hayatı hakkında 34 ilginç gerçek

1900 yılında Dârülfünun'un dört şubesi Mülkiye'nin çatısı altında (İlâhiyat, Edebiyat, Riyaziyat, Tabakat) toplandı. Mülkiye Mektebi bu düzenlemelerle Darülfünun'un bir fakültesi durumuna gelerek, Dârülfünun'un diğer şubeleri ile beraber Beyazıt'ta "Zeynep Hanım Konağı"na taşındı.

Okul, II. Meşrutiyet'te İttihatçıların aldığı bir kararla kapatıldı, I. Dünya Savaşı'nın üç yılında kapalı kaldı. Adı "Mekteb-i Mülkiye" olarak değiştirilen Okul Talat Paşa'nın çabalarıyla tekrar açıldı. Kurtuluş Savaşı sonrasında Cumhuriyetin memurlarını yetiştirme görevini üstlenen Mektebin adı, 76. kuruluş yıl dönümünde Siyasal Bilgiler Okulu oldu.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN