Arama

Teheccüd ne demek? Teheccüd namazı nasıl kılınır?

Müslümanlar Allah Teala ile aralarındaki müstesna bağı kuvvetlendirmek için sünnet ve nafile ibadetlere sıkı sıkıya sarılırlar. Bu bağı tesis eden en önemli ibadetlerden birisi de gece namazı olarak da bilinen Teheccüd namazıdır. Yatsı namazı ve fecri sadık arasında uyanıp kılınan namaz olan Teheccüd namazı, geceyi ibadetle ihya eden zihniyetin güzel bir tezahürüdür. İki ve dört halinde kılınabilen Teheccüd namazı Resulullah'ın (SAV) önem verdiği bir ibadettir.

  • 1
  • 10
Teheccüd ne demek?
Teheccüd ne demek?

◾ Karşıt anlamlı bir kelime olan (ezdâd) teheccüd sözlükte "uyumak; uyanmak, uykudan güçlükle uyanmak" anlamına gelir.

(Hatîb eş-Şirbînî, I, 348; İbn Âbidîn, II, 24)

◾ Teheccüd namazı, yatsı namazını kılıp bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan nafile bir namazdır. Teheccüd namazı, adını İsrâ sûresinin 79. âyetinde geçen "tehecced" (teheccüd namazı kıl) kelimesinden almaktadır.

Fahreddin er-Râzî'nin ifadesiyle gece mânevî lutuf, feyiz ve bereketin en bol ve en mükemmel şekilde elde edildiği zaman dilimidir.

(Mefâtîhu'l-ġayb, XXII, 36)

◾ Müzzemmil sûresinin nüzûlünden sonra her gece teheccüd namazı kılan Hz. Peygamberimiz (sas) farzlar dışında en faziletli namazın gece yarısı kılınan olduğunu belirtmiş (Müslim, "Ṣıyâm", 203)

◾ Teheccüd namazının feyzinden ve bereketinden ümmetinin de istifade etmesini istemiş ve ashâbına bu namazı nafile olarak kılmalarını tavsiye etmiştir: "Ey insanlar, aranızda selâmı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın. Böylece selâmetle cennete girin!" (İbn Mâce, İkâmet, 174)

◾ Peygamber Efendimiz (SAV) "Gece namazını kılın; çünkü bu sizden önceki sâlih kulların devam ettiği, Allah'a yaklaşmaya vesile olan, günahları örten ve engelleyen bir ibadettir" buyurmuştur. (Tirmizî, "Daʿavât", 101; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, II, 502)

◾ Geceleri uzun olduğundan gece ibadetini, gündüzleri kısa olduğundan orucu kolaylaştırması sebebiyle kış aylarını müminin baharı diye tanımlamıştır.

◾ Resul-i Ekrem (SAV) hanımlarını, kızı Fâtıma'yı ve damadı Hz. Ali'yi uyanamadıkları zaman bizzat uyandırıp gece namazına kaldırmış (Buhârî, "Vitir", 3; "Teheccüd", 5), gece namazı için birbirini uyandıran eşlere hayır duada bulunmuştur, "Gecenin bir kısmında kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran, kalkmak istemediği zaman yüzüne su serpen kimseye Allah rahmetini ihsan etsin! Gece kalkıp namaz kılan ve beyini de uyandıran, kalkmak istemediği zaman yüzüne su serpen hanıma Allah rahmetini ihsan etsin!" (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 18)

◾ Başka bir rivayette ise, Sevgili Peygamberimiz (sas) şöyle buyurmuştu: "Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da ikisi de namaz kılarsa veya birlikte iki rekât namaz kılarlarsa zâkirîn ve zâkirâtın (Allah"ı çokça anan erkekler ve hanımların) arasına yazılırlar." ( Ebû Dâvûd, Tatavvu', 18)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN