Arama

Tarık Suresi meali ve tefsiri

Mekki surelerden olan Tarık Suresi, "şiddetle çarpan şey" manasına gelir. İçerisindeki konularla öne çıkan Tarık Suresi mushaf sıralamasında seksen altıncı suredir. İnsanoğlunun yaratılışı, inkarcıların tuzakları, ölümden sonra diriliş ve Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına dikkat çekilen Tarık Suresi fazileti, muhtevası, tefsiri ve meali ile oldukça önem arz ediyor. İşte, Tarık Suresi'nin anlamı, meali ve tefsiri...

Tarık Suresi

Mekke döneminde nazil olduğu için "Mekkî" surelerden olan Tarık Suresi, adını ilk ayette geçen "Tarık" kelimesinden alır. Çarpan, gece gelen şey anlamına tekabül eden Tarık, mushaf sıralamasına göre seksen altıncı suredir.

◼ Sure içinde ana hatlarıyla insanoğlunun yaratılışı, amellerin kaydedilmesi, ölümden sonraki diriliş, Kur'an-ı Kerim'in içeriği, ciddiyeti ve inkarcıların tuzaklarının bertaraf olması anlatılır.

Tarık Suresi 1- 4 Ayetler Meali

1- Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene!

2- O, gece çakıp görünen nedir bilir misin?

3- Karanlığı delen yıldızdır.

4- Hiç kimse yoktur ki, başında bir gözetleyeni bulunmasın.

Tarık Suresi 1-4 Ayetler mealini okumak ve dinlemek için tıklayın

Tarık Suresi 1- 4 Ayetler Tefsiri

◼ "Gece çakıp görünen" şeklinde çevirdiğimiz târık, sözlükte "gece gelen, kapı çalan, şiddetle vuran" anlamlarına gelir. Yıldızlar gece görünüp gündüz kaybolduğu için onlara da târık denmiştir. Müfessirler buradaki târıkın özel bir yıldız mı yoksa genel anlamda yıldız mı olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerse de (bk. Zemahşerî, IV, 240-241; Şevkânî, V, 486-487) ışığı gecenin karanlığını delip yeryüzüne ulaştığı için 3. âyette "delen yıldız" anlamında "en-necmü's-sâkıb" tamlamasıyla tarif etmişlerdir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Tarık Suresi 5-8 Ayetler Meali

5- İnsan neden yaratıldığına bir baksın.

6- O, atılan bir sudan yaratıldı.

7- O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar.

8- Şüphesiz Allah onu (öldükten sonra) tekrar yaratmaya elbette kādirdir.

Tarık Suresi 5-8 Ayetler dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Tarık Suresi 5-8 Ayetler Tefsiri

◼ Öldükten sonra dirilmeyi ve âhiret hayatını inkâr eden insanın, kendi yaratılışına bakarak ibret alması ve âhiret olayını buna göre değerlendirmesi istenmektedir. "O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar" diye çevirdiğimiz 7. âyeti müfessirlerin çoğunluğu, "erkeğin bel kemiği ile kadının kaburga kemiğinden çıkar" şeklinde yorumlamışlardır (Taberî, XXX, 92-93; İbn Kesîr, VIII, 396). Hz. Peygamber'in "Erkek ve kadından hangisinin suyu üstün gelirse çocuk ona benzer" (Müslim, "Hayz", 33) anlamındaki hadisi de bu ikili işlevi ifade eder.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN