Arama

Sahur ile ilgili ayet ve hadisler

Sahur, oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yani seher vaktinde yenilen yemeği ifade eder. Hadislerde sahura kalkmak ve bir yudum su ile bile olsa sahur yapmak tavsiye edilir ve sahura kalkanların Allah'ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı belirtilir. Peygamber Efendimiz, sahur yemeğini "mübarek bir gıda" olarak nitelendirmiştir. İşte seherde yenen bereketli gıda sahurla ilgili ayet ve hadisler...

  • 1
  • 15
SAHUR NEDİR?
SAHUR NEDİR?

"Sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahur, kültürümüzde yöresel telaffuz farklılıklarıyla safur, sifir, söhür şeklinde anılmaktadır. Dinî bir terim olarak sahur "oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yani seher vaktinde yenilen yemeği" ifade etmektedir. Bazı hadislerde bunun için "ekletü's-sehar" veya "ekletü's-suhûr" karşılıkları da kullanılmıştır.

Yine birtakım hadislerde "sahura kalkmak ve bir yudum su ile bile olsa sahur yapmak" tavsiye edilmiş, "sahura kalkanların Allah'ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı" belirtilmiştir. (Bkz. Müsned, III, 12)

16 kavram ışığında Ramazan

Hadislerde "sahura kalkmak ve bir yudum su ile bile olsa sahur yapmak" tavsiye edilir ve "sahura kalkanların Allah'ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı" belirtilir. Peygamber Efendimiz, sahur yemeğini "mübarek bir gıda" olarak nitelendirilmiştir. (Ebû Dâvûd, Savm, 17; Nesâî, Sıyâm, 25-26)

Ehl-i Kitap olarak bildiğimiz Yahudi ve Hristiyanların tuttuğu oruçlarla Müslümanların orucu arasındaki farkı anlatırken Sevgili Peygamberimizin (sav) "sahura kalkmak" üzerine vurgu yapması bu konunun ne denli önemli olduğunun bir başka göstergesidir.

Sahurun, oruç tutacak Müslüman'ın vücuduna besin sağlama amacı taşıdığı gibi sahura kalkan müminin asıl hedefi Hz. Peygamber'in sünnetini yerine getirerek bu vaktin feyiz ve bereketinden yararlanmaya ve neticede Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışmak olmalıdır. İşte sahurun önemini anlatan ayet ve hadisler...

"Allah'ın rızası ve cennet nimetleri, sabredenlerin, doğruluktan şaşmayanların, Allah'ın huzurunda boyun bükenlerin, mallarını hayır yolunda harcayanların ve seher vakitlerinde istiğfar edip Allah'a yalvaranlarındır."

(Âl-i İmrân, 17. ayet)

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan, sureleri dinlemek ve okumak için tıklayın.

Gecenin bir kısmında da sâdece sana mahsus bir fazlalık olmak üzere Kur'ân ile teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni Makâm-ı Mahmûda eriştirir.

(İsrâ Suresi 79.ayet)

Kur'an-ı Kerim mealini okumak için tıklayınız

Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Onlar geceleyin pek az uyurlardı. Ve onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.

(Zâriyât Suresi, 15-18. ayetler)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN