Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Sahur duası nedir? Sahurda hangi dualar okunur? Peygamber Efendimizin sahur hakkındaki hadisleri nelerdir?

Sahur duası nedir? Sahurda hangi dualar okunur? Peygamber Efendimizin sahur hakkındaki hadisleri nelerdir?

Nebi (sav) sahur yemeğine büyük önem vermiştir. Ashabına da sahur yemeği yemelerini tavsiye etmiştir. Müslümanların orucu ile kitap ehlinin orucu arasındaki farkın sahur olduğunu belirtmiştir. Allah'ın Resulü (sav) bir hadisinde sahur yemeği ile ilgili şöyle buyurmuştur: "Sahur yemeği yeyin, çünkü sahurda bereket vardır." Peki Sahurda okunacak dualar nelerdir? Peygamber Efendimiz (sav) sahur yemeğinden sonra hangi duayı okumuştur? Sahur ile ilgili hadisler nelerdir? Sahur yemeği nasıl yenmelidir?

🔹 "Sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahur, kültürümüzde yöresel telaffuz farklılıklarıyla safur, sifir, söhür şeklinde anılmaktadır. Dinî bir terim olarak sahur "oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yani seher vaktinde yenilen yemeği" ifade etmektedir. Bazı hadislerde bunun için "ekletü's-sehar" veya "ekletü's-suhûr" karşılıkları da kullanılmıştır.

🔸 Allah Resulü (sav) bütün ibadetlerde olduğu gibi Ramazan ayında edâ ettiğimiz oruç ibadetinde de bize yol göstermiştir. Sahur yemeğini yemeyi bizlere tavsiye etmiş ve bize yemekten sonra hangi duaları etmemiz gerektiğini öğretmiştir.

Ebû Ümâme'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi:

"Rabbimiz! Güzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz." (Buhari)

🔹 Resulullah (sav) bu duayı sadece sahur yemeğinden sonra değil her yemekten sonra yapardı.

Dua nedir? Peygamberimizin ve ashabının duaları

🔹 Muâz b. Enes'ten (ra) rivayet edilen bir başka hadiste Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Bir kimse yemek yedikten sonra, "Beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı hâlde, bana bu rızkı veren Allah'a hamd olsun." derse geçmiş günahları bağışlanır. " (Tirmizi)

Tirmizi kimdir? Tirmizi el-Cami'u's Sahih'i nasıl kaleme aldı?

🔸 Hz. Ömer her sabah şöyle dua ederdi: "Allah'ım bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan, hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten ve koruyacağın fitneden en çok nasiplenen kullarından kıl."

◾ Ramazan ayında sahura kalkan Müslümanlar, sahur yemeğinden Allah'a bu şekilde edebilirler.

Müminlerin emiri Hz. Ömer'den öğütler

🔹 Enes b. Malik'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Sahur yemeği yeyin, çünkü sahurda bereket vardır, buyurmuştur." (Müslim)

🔸 İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

"İçecekleri, develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin; iki veya üç nefeste için; içerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin." (Tirmizi)

İbn Abbas kimdir?

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN