Arama

Ramazan ayının girişi: Rahmet

Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen bir kavram olan rahmet, Allah Teala'nın şefkat ve merhametini içeren bir terimdir. İlahi hediyeler, nimetler hep rahmet kavramının kapsamına girer. Öyle ki A'raf Suresi'nde Allah Teala'nın rahmetinin yani ilahi rahmetin her şeyi kuşattığı haber verilmiştir. İlahi bir kavram olan rahmet kelimesini araştırdık.

🔹 Şefkat gösterme, lütufta bulunma gibi sözcük anlamlarına sahip olan rahmet, Hak Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de geçen rahmani bir kavramdır.

🔹 Merhamet etmenin terim hali olan rahmet, insanlar arasında bir yardımlaşma iken Allah Teala'ya nispet edildiğinde lütufta bulunma anlamına gelir.

İnsan olabilmenin ilk şartı: Merhamet

🔹 Rahmet kavramı, Kur'an-ı Kerim'de toplam 114 yerde geçer. 92 noktada Allah Teala'ya nispet edilen terim, 119 defa ise fiil kalıbında geçer.

🔹 57 noktada "rahman", 114 noktada ise "rahim" isminde geçen rahmet kavramı Hak Teala'nın dışında Resulullah (SAV), Tevrat, Kur'an ve insanlık için de kullanılmıştır.

Tövbe ile ilgili ayet ve hadisler

🔹 Allah Teala'nın rahmet denizi sonsuzdur. Bu deniz özellikle Ramazan gibi kutlu zamanlarda, mübarek aylarda adeta çağlamakta ve kulların bağışlanmasına vesile olmaktadır.

🔹 İlahi rahmet bir kalkan, siper ve set gibidir. İnsanlığı temiz olmayan her şeye karşı korur. Temiz, Allah Teala'ya yakın olan kirli ise Allah Teala'dan uzak olan demektir. Tövbe rahmet kapısının anahtarı, rahmete ulaştıran araçtır.

🔹 Merhamet, Allah'ın rahmetinin kullar arasındaki tezahürüdür. Bundan dolayı merhamet etmek Allah Teala'nın rahmetini çekmek için güçlü bir sebeptir.

🔹 Allah'ın (CC) rahmeti iyilik yapanlar, kötülükten uzak kalanlar, temizlik kavramına dikkat edenler, sınırları aşmayanlar ve topluma katkı sağlayanlar üzerinde olmuştur.

İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar; şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir.

Bakara Suresi 218. Ayet

Bakara Suresi 218. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Bakara Suresi 218. Ayet Tefsiri

Kâfir olarak ölenlerin cehennemlik olacakları ve burada devamlı kalacakları bildirildikten sonra iman, hicret ve cihad edenlerin Allah'ın rahmetini umabilecekleri açıklanmakla bir gerçeğe yeniden dikkat çekilmektedir: Allah Teâlâ'nın madde âlemi için koyduğu kanunları yanında insanın dünya ve âhiret hayatını düzenleyen kanun ve kuralları da vardır. Bunlardan birine göre âhiret saadetini, cenneti, ebedî hayatta ilâhî rahmeti umabilmek için kulun üzerine düşen "iman etmek, gerektiğinde davası uğrunda yurdunu yuvasını terkedip diyâr-ı gurbete göçmek, Müslümanca yaşayabilmek için elinden gelen çabayı sarf etmek" gibi vazifeler vardır.

Tefsirin tamamı için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN