Arama

Peygamberimiz ve ashabından cömertliğe dair örnekler

Hz. Muhammed (sav) insanların en cömertiydi. Kendisinden bir şey istendiğinde asla "hayır" demezdi. Malını Allah'ın rızasını kazanmak için infak eder, ashabını da teşvik ederdi. Sahabeler de mallarını İslam için harcamakta acele ederdi. Birbirlerini bu konuda teşvik eder ve hayırda yarışırlardı. Sizler için Resulullah ve ashabının hayatından cömertlik konusunda örnekleri derledik.

  • 1
  • 10
İNFAK NEDİR?
İNFAK NEDİR?

📌 İnfak: Sözlükte "tükenmek, tamamlanmak, son bulmak" manasındadır. Terim anlamı ise bir Müslüman'ın Allah'ın rızasını kazanmak için malı, bedeni ve aklı ile İslam'a yardımda bulunmasıdır. İnfak etmek kişinin üzerine farz olan bir vazife değildir. İnfak, zekat ibadetinden daha kapsamlı bir kavramdır. Kur'an'ı Kerim'de birçok yerde Allah, infak etmenin müminlerin özelliklerinden olduğundan bahseder:

Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir.

(Bakara, 261)

Bakara suresi 261. ayetinin tefsiri 📙 ve meali 🔊

İşte onlar; sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir ve onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

(Kasas, 54)

Kasas suresi 54. ayetinin tefsiri 📙 ve meali 🔊

Sahabelerin cesareti ve kahramanlıkları

  • 2
  • 10
PEYGAMBERİMİZİN CÖMERTLİĞİ
PEYGAMBERİMİZİN CÖMERTLİĞİ

📌 Hz. Muhammed (sav) insanlara ve ashabına karşı çok cömertti. Daima ashabını kendi nefsine tercih eder, onların hakkını gözetirdi. Eğer insanlar Nebi'den (sav) bir şey isterse asla onlara hayır demezdi. Eğer yanında bulunan bir şey varsa isteyenin ihtiyacını görürdü. Yanında bir şey bulunmadığında ise isteyen kimsenin borcunu üstlenirdi. Abdullah İbn-i Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste Cebrail (a.s.) Peygamberimiz için şöyle demiştir:

" Allah'ın Resulü, bereket getiren rüzgarlardan daha cömerttir."

Bir gün bir kadın Allah'ın Resulü'ne (sav) geldi ve elindeki elbiseyi göstererek şöyle dedi:

"Ben bu elbiseyi Arapların en şereflisine vermeye niyet ettim." Resulullah ashabından bir genci kendi nefsine tercih etti ve şöyle dedi:

"Sen o elbiseyi bu çocuğa Said bin As'a ver." buyurdu. Said, orada ayakta duran genç bir delikanlıydı.

Abdullah bin Mesud kimdir? Abdullah bin Mesud'un hayatı

  • 3
  • 10
İNSANLARI CÖMERT OLMAYA DAVET EDERDİ
İNSANLARI CÖMERT OLMAYA DAVET EDERDİ

📌 Allah Resulü (sav) insanları cömertliğe, malları Allah yolunda infak etmeye çağırırdı. Cömertliğin cennetten bir ağaç olduğunu belirtirdi. Bu dünyada yapılacak iyiliklerin, ahirette Müslümanlar için fayda sağlayacağından bahsederdi. Nebi (sav) ilk hutbesinde ashabına şu tavsiyelerde bulundu:

"Ey insanlar, Allah sizin için din olarak İslam'ı seçti. O halde, birbirinize karşı cömert ve iyi muamele edin. Şunu iyice bilin ki, cömertlik bir cennet ağacıdır. O ağacın dalları dünyadadır. Sizden kim cömertlik yaparsa, o ağacın bir dalından tutar da Allah onu cennete sokar. Yine bilin ki, cimrilik bir cehennem ağacıdır. Onun da dalları dünyadadır. Sizden kim cimrilik ederse o ağacın bir dalından tutar da Allah onu cehenneme sokar. Allah yolunda cömert olun! Allah yolunda cömert olun! Allah yolunda cömert olun!"

Dört halifenin hutbelerinden öğütler

  • 4
  • 10
ENSARIN MUHACİRLERE YÖNELİK CÖMERTLİĞİ
ENSARIN MUHACİRLERE YÖNELİK CÖMERTLİĞİ

📌 Müslümanlar Medine'ye hicret edince Hz. Muhammed (sav) muhacir ve ensarı birbirine kardeş kıldı. Mekkeli Müslümanlar mallarını Mekke'de bıraktıkları için onlara ensar yardım ediyordu. Muhacir kardeşleriyle mallarını paylaşıyor, topraklarında yetişen mahsullerden onlara da pay veriyorlardı.

Ensar bir gün Nebi'nin (sav) yanına gelerek şöyle dedi:

"Hurma mahsulünü, bizimle kardeşlerimiz arasında paylaştır." Hz. Peygamber (sav):

"Hayır paylaştıramam." buyurdu. Bunun üzerine muhacirler, ensara hitaben:

"Sizin mahsulünüze ortak olduğumuz halde, bize bir mükellefiyet yüklemeyecek misiniz? Bize bir iş vermeyecek misiniz?"

Onlar da:

"Biz emredileni dinleyip, ona itaat ediyoruz, ne diyelim." diye cevap verdi.

Cömertlikle ilgili ayet ve hadisler

📌 Medineli Müslümanlar, Mekke'den hicret eden Müslüman kardeşlerine her konuda yardım ettiler. Kendilerine ganimetten pay verildiğinde ilk önce muhacir kardeşlerine verilmesini istediler. Bu iyilik yarışından etkilenen muhacirler, bütün iyilikleri ensarın aldığını düşünerek Nebi'nin (sav) yanına gelerek şöyle dedi:

"Ya Resulullah! Yanlarına geldiğimiz kavmin emsalini görmedik. Ellerinde az bir şeyleri olsa, bizimle paylaşıyorlar. Bolluk içinde olurlarsa da, bol bol veriyorlar. Çalışmalarına iştirak ediyor, mahsule de ortak oluyoruz. Bütün sevap ve mükafatı onların almasından korkarız."

Allah'ın Resulü (sav):

"Hayır, onları övdüğümüz ve onlara hayır dua ettiğiniz müddetçe, siz de aynı sevaba müstehaksınız." buyurdu.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN