Arama

Yunanistan'ın hain planı

Osmanlılar tarihin gördüğü en adaletli ve hoşgörülü devletlerden biri oldular. Dört asır süren hakimiyetin ardından 1912'de İtalya'ya, 1948 yılında Yunanistan'a geçen Rodos, Osmanlı hakimiyeti ardından merhametsizliğin ve kötülüğün eline geçen yerlerden biri oldu. Adada bulunan Osmanlı eserleri yaklaşık yüz senedir kimliksizleştirilerek Yunan kültürüne hizmet eder hale getirilmeye çalışılıyor. Yunanistan yetmiş dört yıldır tarihin gördüğü en büyük kültür soykırımlarından birine imza atıyor.

"On İki Ada" içerisinde coğrafi özellikleri ve büyüklüğü ile öne çıkan Rodos, Bozburun Yarımadası'na olan yakınlığı ve Müslüman kimliği ile öne çıkıyor.

Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilen ve dört yüz yıla yakın Osmanlı hakimiyetinde kalan adadaki Müslüman varlığı bugün kültürel bir soykırım ile karşı karşıya.

Akdeniz'in stratejik adası Rodos'un fethi

◾ Milattan önce onuncu asırda Dorlar'ın yerleşmesi ile tarih sahnesine çıkış yapan Rodos, tahkim edilmiş şehirleri ve surları ile tanındı. Ada asıl şöhretini ise liman girişine yerleştirilen otuz metrelik heykelden aldı.

◾ Bu heykel dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edildi. Zaman içerisinde Hıristiyanlaşan Rodos, yer yer Müslümanlar tarafından ele geçirilse de bağımsız bir ada olma özelliğini korumayı sürdürdü.

Rodos'taki Osmanlı mirası camiler

1309'da adayı ele geçiren "Sean Jean Şövalyeleri" Rodos'u adeta kötülüğün merkezi haline getirdiler. Bu dönem ayrıca adanın o tarihe kadar geçirdiği en kapsamlı ve göz alıcı devir oldu.

◾ Şövalyeler adayı imar ettiler, güçlendirdiler ve Hıristiyanlık için önemli bir mevki haline getirdiler. 14. yüzyılla beraber bir üs haline gelen Rodos, şövalyelerin Doğu Akdeniz'de Müslümanlara karşı korsanlık yaptığı stratejik bir merkeze dönüştü.

Sean Jean şövalyeleri kimdir?

Hospitalier adıyla da bilinen bu örgüt 11 . yüzyılda kurulan bir Hıristiyan şövalye tarikatıdır.

Dünya tarihinin en gizemli 10 ezoterik örgütü

https://www.instagram.com/p/CmeoFsaDnR3/

◾ Osmanlılar Rodos'u alarak hem stratejik açıdan büyük önem arz eden bir adaya hakim olmak hem de Akdeniz'deki kaosa son vermek için iki büyük sefer gerçekleştirdiler.

1480 senesinde Mesih Paşa önderliğinde adayı fethetmeye çalışan Devlet-i Aliyye, şövalyelerin şiddetli direncini kıramadı. Nihayet Kanuni'nin 1522 yılında bizzat yönettiği saldırı altı ay sonucunda fetih ile sonuçlandı.

Akdeniz'de bir Türk adası

◾ Yaklaşık dört yüz yıl süren Osmanlı hakimiyeti altında Rumlar, Yahudiler ve Müslümanlar bir arada yaşadılar. Zeytin ve zeytinyağı ticareti ile öne çıkan Rodos, zengin ve tahkim edilmiş bir ada olarak anıldı.

1912 senesinde Osmanlı - İtalyan Harbi sırasında Rodos işgal edildi ve adadaki Osmanlı hakimiyeti son buldu. Bu işgal sürecinde adadaki Yahudiler adadan uzaklaştırıldı ve katliama uğradı.

Osmanlı'nın Endülüs'ün sürgün Müslümanlarına yardımı

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN