Arama

Nakibüleşraf nedir? Nakibüleşraf hakkında bilinmesi gerekenler

Peygamber Efendimize (SAV) duyulan büyük hürmeten dolayı O'nun (SAV) torunları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan gelen kişiler, İslam aleminde müstesna bir yere sahipti. Nakibüleşraf da bu saygı ve sevginin tezahürüydü. Abbasiler döneminden beri var olan bu kurum, Osmanlı döneminde ayrı bir boyut kazandı. Osmanlı Devleti'nde, Resulullah'a (SAV) ve O'nun soyundan gelen kişilere İslam aleminde benzeri bulunmayan bir hürmet gösterildi. Öyle ki sultanlar, nakibüleşrafı görünce ayağa kalkardı. Sizler için nakibüleşraf hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

  • 1
  • 17
Seyyid nedir?
Seyyid nedir?

Peygamber Efendimizin (SAV) soyu kızı Hz. Fatıma'dan devam etti. Hz. Fatıma ve Hz. Ali'nin oğulları ve onların soyundan gelen kişilere seyyid veya şerif denirdi.

10. yüzyıldan sonra, sınırlı bir şekilde Hz. Hüseyin'in soyundan gelen kişilere seyyid, Hz. Hasan'ın soyundan gelen kişilere şerif denilmeye başlandı.

  • 2
  • 17
Peygamberimizin torunlarına olan sevgisi
Peygamberimizin torunlarına olan sevgisi

◾ Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV) "oğullarım" dediği torunlarını çok sever, onların üzerine titrerdi. Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurdu:

"Hasan ile Hüseyin'i seveni ben de severim. Benim sevdiğim kişiyi Allah Teâlâ da sever. Allah Teâlâ kimi severse onu Naîm Cennetleri'ne koyar. Kim onlara buğzeder veya taşkınlık ederse, ben de ona buğzederim. Benim buğzettiğim kimseye Allah Teâlâ da buğzeder. Allah Teâlâ kime buğzederse onu Cehennem'e atar ve onun için kalıcı bir azâb vardır."

(Heysemî, IX, 181)

Necip Fazıl'ın kaleminden Hz. Hüseyin ve Kerbela

◾ Peygamber Efendimiz (SAV), Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için cennete iki reyhanım der sık sık onlara dua ederdi. Nitekim "Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim! Allah Teâlâ, Hüseyin'i seveni sever. Hüseyin esbâttan/torunlardan biridir." buyurmuştu. (İbn-i Mâce, Mukaddime, 11/144; Ahmed, IV, 172)

◾ Efendimize (SAV) duyulan büyük hürmeten dolayı O'nun torunlarının soyundan gelen kişilerin İslam âleminde müstesna bir yere sahipti.

Peygamberimiz (SAV) ve ailesi sadaka almaz, onlara ganimetten pay ayrılırdı. Efendimiz (SAV) bunun için Hz. Ali'yi görevlendirmişti.

◾ Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döneminde bu görev devam etti. Hz. Ömer, döneminde ganimetten pay alacak kişiler ismini tescil ederdi. Bu durum Efendimizin (SAV) soyundan gelen kişilerin tespitini sağladı.

Hz. Peygamberin hayatımıza yön verecek hadisleri

◾ Abbasiler döneminde, Peygamberimizin (SAV) soyundan gelen kişilerle ilgilenmek için nakiplik müessesi kuruldu. Kelime olarak "hayırlı, seçkin kişi, bir topluluğun başkanı" anlamına gelen nakip, Peygamber Efendimizin (SAV) soyundan gelen kişilerin meseleleriyle ilgilenirdi.

◾ Ayrıca Abbasi Halifesi Me'mun, Resulullah'ın (SAV) soyundan gelen kişilerin halk içerisinde ayırt edilebilmesi için yeşil giyme geleneğini başlattı. Abbasilerden sonra Fâtımî, Selçuklu, Zengi, Eyyübî ve İlhanlı devletlerinde nakiplik görevi devam etti.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN