Arama

Müslümanların Medine'deki ilk kabristanı: Cennetü'l-Baki

Peygamberimiz (SAV) tarafından mezarlık haline getirilen Baki mezarlığı daha önce "garkad" adı verilen çalılıktı. Türkler arasında Cennetü'l-Baki adıyla meşhur olan bu mezarlığa muhacirlerden ilk defnedilen Osman b. Maz'ûn (RA), ensardan ise Es'ad b. Zürâre (RA)'ydı. Medine'deki her kabile Cennetü'l-Baki'de kendilerine yer ayırırdı. Hz. Peygamber'in (SAV) oğlu İbrâhim ile birlikte Rukiyye ve Zeyneb (RANHA), Hz. Fâtıma (RANHA), oğlu Hz. Hasan (RA) gibi birçok sahabi buraya defnedildi.

İSLAM'IN İLK MEZARLIĞI: CENNETÜ'l-BAKİ

🔸 Cennetü'l-Baki, Medine-i Münevvere'de birçok sahabenin defnedildiği mezarlıktır. Arapçada bakii "geniş arazi" demektir. Peygamber Efendimiz (SAV) zamanında burası "garkad" adı verilen ağaçlarla doluydu.

🔸 Daha sonra burası mezarlık olarak büyüdü ve binlerce Müslüman oraya defnedildi. Resulullah (SAV) vefatından önceki zamanda Cennetü'l-Baki'ye gider ve ölen sahibileri ziyaret ederdi.

Cennetül Baki hangi şehirdedir?

Cennetül Baki, Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde bulunan bir kabristandır.

AĞAÇLARLA DOLU BİR YER: BAKİ BÖLGESİ

🔸 Hz. Peygamber (SAV), Medine'ye hicret ettikten sonra vefat eden sahabilerin nereye defnedileceği sorusuyla karşılaşır. Bunun üzerine Efendimiz (SAV) ashabın defnedilmesi için uygun yer araştırır.

🔸 Geniş arazi anlamına gelen, ağaçlarla dolu olan bu yere yani Baki bölgesine defnedilmesi kararlaştırılır. Cennetül Baki, Efendimiz (SAV) tarafından mezarlık olarak kullanılmasına karar verilmeden önce "garkad" ismine sahip bir tür çalılıkla kaplı bir yerdir.

CENNETÜ'L-BAKİ'NİN YAPISAL SÜRECİ

🔸 Baki bölgesi, Türk halkı arasında Cennetü'l-Baki adı ile yaygındır. Medine'de bulunan Bakī' veya Bakīu'l-garkad adı verilen bu mezarlık, şehrin güneydoğusunda, Mescid-i Nebevî'nin yakınlarında bulunur.

🔸 Cennetü'l-Baki Kanûnî Sultan Süleyman zamanında onarılır. O dönemde buraya Baki kapısından geçilirken bugün Mescid-i Nebevî ile arasında bu onarılan bina kalmaz.

CENNETÜ'ÜL-BAKİ'YE DEFNEDİLEN İLK MUHACİR: OSMAN BİN MAZ'UN

🔸 Medine'deki ilk Müslüman mezarlığı olarak bilinen Cennetü'l-Baki'ye ilk defnedilen muhacir Osman bin Maz'un'dur.

🔸 Kureyşlilerin Benî Cumah koluna mensup olan Osman bin Maz'un (RA), Hz. Ebû Bekir (RA) aracılığı ile on üçüncü kişi olarak İslâmiyet'e girer. Bedir Savaşı'na oğlu ve iki kardeşiyle beraber katılır. Osman b. Maz'ûn (RA) bu savaşın ardından şehit olur ve Medine'de ilk vefat eden muhacir olur.

Muhacir nedir?

Mekke'den Medine'ye göç edenler için kullanılan Arapça bir kelimedir.

🔸 Peygamberimiz (SAV) Osman b. Maz'ûn'un (RA) mezarının baş ve ayak uçlarına kendi getirdiği iki taşı koyar sonra şöyle der; "Bu âhirete ilk gidenimizdir"

🔸 Bundan sonra vefat eden bir kimsenin defnedilme durumu sorulduğunda Hz. Peygamber (SAV), "Âhirete ilk gidenimiz olan Osman b. Maz'ûn'un (RA) yanına" buyurur. Ensardan Baki'ye ilk defnedilen kişi ise Es'ad b. Zürâre (RA)'dir.

Ensar nedir?

Ensar Medine'de Peygamberimize (s.a.v) iman eden müslümanlardır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN