Arama

Müslümanların eğitim yuvası: Darülerkam

Darülerkam, İslam tarihinin en önemli mekanlarından biriydi. Peygamber Efendimiz, risaletin ilk yıllarında Mekke'de İslam'ı burada tebliğ etti. Müslümanlar için bir eğitim yuvası olan bu ev, aynı zamanda Mekkeli müşriklerin işkence ve zulmüne maruz kalanlar içinde bir sığınak oldu. Peki, Hz. Peygamber neden bu evi ikameti olarak seçti?

  • 1
  • 10
İSLAM'A BÜYÜK HİZMETLERDE BULUNAN DARÜLERKAM
İSLAM’A BÜYÜK HİZMETLERDE BULUNAN DARÜLERKAM

Bu ev, ilk Müslümanlardan Erkam b. Ebü'l-Erkam el-Mahzûmî'ye aitt. İslam tarihinde Dârülislâm diye de bilinir. Peygamber Efendimiz, risaletin ilk yıllarında Mekke'de İslam'ı burada tebliğ etti.

Mekkeli müşriklerin giderek artan zulüm ve baskıları yüzünden Hz. Peygamber, Mescid-i Haram içinde Safa tepesinin eteklerinde bulunan bu evi kendine ikametgâh olarak seçti. Bu evde bir yandan ashabı kirama dinî bilgiler öğretirken bir yandan da insanları İslam'a davet ediyordu. Peygamber Efendimiz onlara bu evde Kur'an-ı Kerîm okuyor ve birlikte namaz kılıyordu.

Hazret-i Ömer, nübüvvetin altıncı yılında Müslüman oluncaya kadar bu ev, İslam'ın tebliğ edilip öğretilmesinde büyük hizmetlerde bulundu.

  • 2
  • 10
ERKAM BİN EBÜ’L-ERKAM EL-MAHZÛMİ KİMDİR?
ERKAM BİN EBÜ’L-ERKAM EL-MAHZÛMİ KİMDİR?

Mekke'nin nüfuzlu kabilesi olan Benî Mahzûm'a mensup olan Erkam bin Ebü'l-Erkam'ın annesi İslam ile şereflenen ilk giren kadın sahabelerden Tümâdır'dı. O da henüz 17-18 yaşlarında iken Müslüman oldu.

İlk Müslümanlar arasında yedinci veya on ikinci sırayı alan Erkam, Hz. Peygamber'e sadakatle bağlanarak evini onun emrine verdi. İslam'ın tebliğ merkezlerinden biri haline gelen onun bu evi, sonraki yıllarda Dârülerkam olarak anıldı.

  • 3
  • 10
EFENDİMİZİN VAHİP KÂTİPLİĞİNİ YAPTI
EFENDİMİZİN VAHİP KÂTİPLİĞİNİ YAPTI

Okuma yazma bildiği için Hz. Peygamber'in vahiy kâtipleri arasında yer alan Erkam, Resûl-i Ekrem tarafından zekât memurluğuna tayin edildi.

Bedir, Uhud, Hendek gibi önemli gazvelerin hepsine katıldı. Bedir Gazvesi'nde Mekkelilerden ganimet olarak alınan ve "merzübân" diye anılan kılıcı Hz. Peygamber ona verdi. Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer alan sahabe, 673 yılında vefat etti. Cenaze namazını ise vasiyeti üzerine Ebû Vakkas kıldırdı.

  • 4
  • 10
MÜSLÜMANLARIN SIĞINAĞI HALİNE GELDİ
MÜSLÜMANLARIN SIĞINAĞI HALİNE GELDİ

Risaletin ilk yıllarında, Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimizi rahatsız ediyor, onun tebliğ faaliyetlerini engellemeye çalışıyordu. Bir yandan da dine yeni giren Müslümanlara baskı yapıyorlardı.

Müşriklerin baskılarından dolayı, İslam rahatça tebliğ edilemiyordu. Peygamber Efendimiz, Müslümanları eğitecek emniyet içerisinde bir yer aradı. Bunun için Safa tepesinin doğusunda dar bir sokaktaki Erkam'ın evini münasip gördü. Mekkeli müşriklerin giderek artan zulüm ve baskıları yüzünden Hz. Peygamber Mescid-i Harâm içinde Safâ tepesinin eteklerinde bulunan bu evi kendine ikametgâh olarak seçti.

Peygamber Efendimizin bu evdeki faaliyetlerinin sonucunda birçok kimse Müslüman oldu. Hz. Hamza, Hz. Ömer, Hz. Ammar, Hz. Mus'ab ve Hz. Süheyb gibi sahabeler İslam'ı burada kabul etti.

İslam'a davet için bu evin seçilmesinde, Kabe'nin haremine dahil oluşu, hac ve umre için Mekkelilerle ve dışarıdan gelen pek çok kimse ile dikkati çekmeden temas kolaylığı sağlaması gibi hususlar göz önüne alınmıştı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN