Arama

Mevlid kandilini nasıl ihya etmeliyiz?

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili, Hz. Peygamberin insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Mevlid gecesini kutlamak da aslında alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberi anarak ferahlamaktır. Peki, Mevlid kandilinde hangi dualar edilmeli, hangi ibadetler edilmeli? Sizler için Mevlid Kandili'ni nasıl ihya etmemiz gerektiğinin cevabını aradık.

  • 4
  • 22
MEVLİD KUTLAMALARI BİD'AT MIDIR?
MEVLİD KUTLAMALARI BİD’AT MIDIR?

Ebû Şâme el-Makdisî, Şehâbeddin el-Kastallânî, İbn Hacer el-Askalânî ve Celâleddin es-Suyûti gibi bazı âlimler Hz. Peygamber'in dünyaya gelmesi sebebi ile sevinmenin, bu gün münasebetiyle muhtaçlara yardım etmenin, şiirler (mevlid gibi) okumanın güzel birer amel olduğunu söyleyerek, bu gibi Mevlid kutlamalarının "bid'at-ı hasene" (güzel bid'ât) sayılması gerektiğini söylemişlerdir.

  • 5
  • 22
PEYGAMBERİN DOĞDUĞU MÜBAREK GÜN
PEYGAMBERİN DOĞDUĞU MÜBAREK GÜN

Hz. Peygamber'e pazartesi günü oruç tutmanın fazileti sorulduğunda "bu benim doğduğum ve bana vahiy indirilen gündür." diyerek bir bakıma bugüne önem atfeder. Sehavî de Hristiyanların kendi peygamberlerinin doğum gününü büyük bir bayram yapmaları karşısında Müslümanların böyle bir kutlamaya daha layık olduklarını söyler.

  • 6
  • 22
İYİ BİR DAVRANIŞ
İYİ BİR DAVRANIŞ

Resûl-i Ekrem, Medine'de Yahudilerin 10 muharremde oruç tuttuğunu görünce sebebini sormuş, onların bunun Firavun'un boğulduğu ve Hz. Mûsâ'nın kurtulduğu gün olduğunu söylemeleri üzerine kendisinin bunu yapmaya daha lâyık olduğunu belirterek oruç tuttu ve ashaba da oruç tutmalarını tavsiye etti. Bu husus, belli bir günde bir nimete nâil olma veya belâdan kurtulma sebebiyle o günü anma ve şükür nişanesi olarak sâlih amellerde bulunmanın iyi bir davranış olduğunu gösterir.

  • 7
  • 22
ALİMLER NE DİYOR?
ALİMLER NE DİYOR?

Mevlid kutlamalarına olumlu bakan âlimler, kendisine Hz. Peygamber'in doğum haberini getiren kölesini azad etmesi sebebiyle Ebû Leheb'in her Pazartesi gecesi azabının hafifletildiğinin rüyada görüldüğüne dair bir haberi ve ayrıca Rasûlullah'a vahiy indirildiği için Kur'ân'da Kadir gecesine atfedilen önemin bütün insanlık için rahmet olan Hz. Peygamber'in bizzat dünyaya geldiği gün için öncelikle geçerli olacağı hususunu da görüşlerine dayanak olarak gösterirler.

  • 8
  • 22
BU GECE NASIL İHYA EDİLMELİ?
BU GECE NASIL İHYA EDİLMELİ?

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili özel bir ibadet mevcut değildir. Fakat namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN