Arama

Kurban ile ilgili ayet ve hadisler

Yüce dinimiz İslam, insanı yaratıcısına yakınlaştırmak, O'na ulaştırmak, Allah ile kulu arasındaki bağı sağlamlaştırmak gibi maksatlarla çeşitli ibadetleri meşru kılmıştır ki namaz, oruç, hac, zekat ve kurban ibadeti de bunlardan bazılarıdır. Allah'a yakın olmaya vesile olan şey anlamına gelen kurban, Allah rızasını kazanmak amacı ve ibadet niyetiyle belirli vakitte, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı usulünce kesmek demektir. Peygamberimiz (sav) kurbanı "Hz. İbrâhim'in sünneti" olarak nitelendirmiştir.

Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!

(Hac 22/34)

Yaklaşmak, Allah'a yakın olmaya vesile olan şey anlamına gelen "kurban" kelimesi, dini terim olarak, Allah rızasını kazanmak amacı ve ibadet niyetiyle belirli vakitte, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı usulünce kesmek demektir.

Yüce dinimiz İslâm, insanı yaratıcısına yakınlaştırmak, O'na ulaştırmak; Allah ile kulu arasındaki bağı sağlamlaştırmak gibi maksatlarla çeşitli ibadetleri meşru kılmıştır ki, namaz, oruç, hac, zekat ve kurban ibadeti de bunlardan bazılarıdır.

Hac suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

"Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz."

Kurban ibadeti hicretin 2. yılında eda edilmeye başlanmış ve Hz.Peygamber hicretten itibaren on yıl süreyle hep kurban kesmiştir.

(Al-i İmran, 3/103)

Al-i İmran suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir."

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).

(En' âm 6/162)

En' âm suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

"Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), 'And olsun seni öldüreceğim.' dedi. Diğeri de 'Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.' dedi…"

Kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin ölçüsü; kişinin aslî ihtiyaçlarının ve borcunun dışında nisap miktarı malının veya parasının bulunmasıdır. Nisap miktarları; beş deve, 30 sığır, 40 koyun-keçi, 80.18 gram altın veya bu değerde para veya ticaret malı ve 650 kilogram toprak mahsulüdür.

(Mâide 5/27)

Mâide suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

"Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes."

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453).

(Kevser 108/2)

Kevser suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN