Arama

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen helak edilen kavimler

Yeryüzünde pek çok kavim, Allah'a ve peygamberlere karşı gelmeleri, putlara tapmaları, zulüm ve sapkınlıkta ileri gitmeleri ve Allah'a isyan etmeleri gibi nedenlerle helak oldu. Kendilerine tebliğ edilen hak dini ve peygamberi inkâr etmişler, kötü alışkanlıklarından ve küfürden vazgeçmemişler, peygamberlerini öldürme teşebbüsüne dahi girişmişlerdi. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen bu kavimler, farklı azaplarla cezalandırılarak yok edildiler. Helak edilen kavimleri ve helak edilme sebeplerini derledik.

  • 29
  • 31
LUT KAVMİ
LUT KAVMİ

Kur'ân-ı Kerîm'de 27 yerde ismen zikredilen Lut'un İbrahim'in tebliğini kabul ettiği, onunla birlikte bereketli ülkeye ulaştırıldığı, peygamberlerden olduğu bildirilir.

Hz. Lut, kavmine Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını, kendisine itaat etmelerini, kadınlar yerine erkeklerle beraber olmalarının büyük ahlâksızlık ve günah olduğunu bildirmiş, bundan vazgeçmelerini istemiştir. Kavmi ise işlerine karışmaya devam ettiği takdirde sürgün edileceğini söylediği gibi, "Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin azabı getir" diye kendisine meydan okumuştur. Bunun üzerine Hz. Lut onların yaptıklarının vebalinden kendini kurtarması için Allah'a dua etmiştir.

  • 30
  • 31
LUT KAVMİ NEDEN HELAK EDİLDİ?
LUT KAVMİ NEDEN HELAK EDİLDİ?

Lut kavmini helak eden kötülüklerin başında putlara tapmak ve livâta yapmak (erkeğin erkeğe yaklaşması) gelir. Lut kavminin azgınları, bir kimseyi öldürmek istedikleri zaman, ona livâta yapılmasını emreder, bu şekilde eziyet ettikten sonra öldürürlerdi.

Lut kavmi, kötü işlerinde o kadar aşırı gitmişlerdi ki, iffetli yaşayıp kendilerine nasihatte bulunanları istemezlerdi. Hz. Lut'u kovmakla tehdit etmelerinin sebebi de kendilerine doğru yolu göstermesi idi. Yol kesmek, söz taşımak ve cimrilik de Lut kavminin helak olma nedenlerindendi.

  • 31
  • 31
ÜZERLERİNE TAŞLAR YAĞDIRILDI
ÜZERLERİNE TAŞLAR YAĞDIRILDI

Hz. Lut'un duasını kabul eden Allah ahlâksız kavmi helâk etmek üzere Cebrail, Mikail ve İsrafil oldukları nakledilen üç meleği görevlendirdi. Daha sonra melekler Allah'ın elçileri olduklarını, kavminin kendisine ve ailesine zarar veremeyeceğini, geceleyin şehri terk etmesini, sabaha yakın azabın geleceğini, karısı dâhil kavminin helâk edileceğini bildirdiler.

Lut ve ailesi şehirden çıktı, sabaha karşı da şehrin altı üstüne getirildi, üzerlerine balçıktan pişirilmiş, kat kat taşlar yağdırıldı ve Lut'un kavmi karısıyla birlikte helâk edildi.

Neml suresinin 56'ncı ayetinde şöyle buyrulur:

"Hz. Lût zayıf bir ümitle de olsa tebliğ görevini sonuna kadar sürdürdü ve onları bu çirkin davranıştan vazgeçirmeye çalıştı, misafirlerine tacizde bulunup da kendisini rezil etmemelerini rica etti ve bu hususta Allah'tan korkmalarım öğütledi; sözden anlayıp bu taşkınlıkları önleyecek birini aradı. Fakat içlerinde böyle biri yoktu. Hepsi birbirinden edepsiz, şehvetlerinin kölesi olmuş kimselerdi. Bu sebeple peygamberin nasihatlerini reddettiler. Lût, burada yalnız ve garipti, peygamber olarak görevlendirildiği için aralarında bulunuyordu; ailesi dışında dayanacak bir desteği yoktu, onları da sürgün edip çıkarmak istiyorlardı."

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN