Arama

Kıyamet Suresi tefsiri

Kıyametin kopması, bu esnada meydana gelecek olan hadiseler, sekerat halindeki kimsenin hali, dirilme ve hesap, ahiretin varlığı üzerine delillerden müteşekkil olan Kıyamet Suresi, 40 ayet olup Mekki surelerdendir. Mushaf sıralamasında yetmiş beşinci sırada olan Kıyamet Suresi, kıyamet gününün dehşetini tasvir etmesi bakımından oldukça önemlidir.

Kıyâmet Suresi 1-2. Ayet

﴾1﴿ Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim!

﴾2﴿ Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim!

Kıyâmet Suresi 1-2. Ayet Tefsiri

◼ Yüce Allah'ın Kur'an'da herhangi bir konuyu yemin ederek zikretmesi o konunun ve kendisine yemin edilen şeyin önemine işaret eder. Burada da korkunç manzaralarla dolu kıyamet gününe ve kendini kınayan, sorgulayan nefse dikkat çekilmiştir. Kur'ân-ı Kerîm'de kıyametin geleceğinden kuşku duyulmaması gerektiğini belirten ve kıyametle ilgili durumları açıklayan pek çok âyet vardır. Müslüman için önemli olan kıyametin ne zaman kopacağını, dolayısıyla âhiret hayatının ne zaman başlayacağını bilmek değil, onun kopmasıyla başlayacak olan ebedî hayata inanmak ve ona gerektiği şekilde hazırlanmaktır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Kıyâmet Suresi 3-4. Ayet

﴾3﴿ İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor?

﴾4﴿ Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter.

Kıyâmet Suresi 3-4. Ayet Tefsiri

◼ Kur'an'da çeşitli vesilelerle bildirildiğine göre putperest Araplar, insanların öldükten ve bedenleri çürüyüp toprak haline geldikten sonra yeniden diriltilmesini imkânsız görüyor, Hz. Peygamber'e bunun nasıl olacağını soruyorlardı; fakat aslında gayeleri gerçeği öğrenmek değil, alay ve inkâr etmek olduğu için aldıkları cevaplar üzerinde düşünmüyor, söylenene inanmıyorlardı. Âyetler hem onların bu tutumunu kınamakta hem de ölümden sonra dirilmenin gerçekleşeceğini kesin ve ince bir üslûpla ifade etmektedir. Âyet metnindeki tesviye kavramı, "yaratılış sürecinde insana bedensel özelliklerinin tam olarak verilmesi" anlamında başka âyetlerde de geçmektedir (bk. İnfitâr 82/7; A'lâ 87/2).

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Kıyâmet Suresi 5-6. Ayet

﴾5﴿ Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye (bugünden) istekli durur.

﴾6﴿ "Kıyamet günü ne zamanmış?" diye soruyor.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN