Arama

Kaside-i Bürde’den alıntılar

Müslümanlar tarih boyunca "Alemlerin Rabbi" olan Yüce Allah'ı (CC) ve "Alemlere Rahmet" olarak gönderilen Efendimizi (SAV) övecek, yüceltecek eylemler içerisinde olmuştur. Resulallah'ı (SAV) övmek için yazılan kasidelerin en güzellerinden olarak kabul edilen Kaside-i Bürde'den sizler için alıntıları derledik.

  • 1
  • 11
Kaside-i Bürde nedir?
Kaside-i Bürde nedir?

Her Müslüman şair Efendimize (SAV) kaside yazarak O'nu (SAV) övmek istemiştir. Kaside-i Bürde de Resul-i Ekrem'e (SAV) yazılan en meşhur kasidelerden biridir. İslam edebiyatında iki tane kaside-i bürde vardır. Biri Ka'b b. Züheyr'in yazmış olduğu, ikincisi de Mısırlı şair Muhammed b. Said el-Bûsîrî'nin kaleme aldığıdır. Efendimize (SAV) yazılan bu şiirin tam adı "el-Kevâkibü'd-dürriye fî medḥi ḫayri'l-beriyye"dir. Kaside şöhretini şairin felçten kurtulmasına vesile olmasına borçludur. İbn Şakir el Kütübi'den gelen rivayete göre felç geçiren Bûsîrî bu kaside ile felçten kurtulmuştur.

Hz. Ömer'in (RA) halifelik döneminde yaptığı yenilikler için tıklayın

  • 2
  • 11
Kaside-i Bürde’den Alıntılar
Kaside-i Bürde’den Alıntılar

"Tebzen bihi ba'de teşbihin bibatnihima
Tebze'l müsebbihi min ehşai mültekimi"

Tercümesi

"Hz. Peygamber'in avuçlarındaki çakıl taşları, tesbih ettikten sonra, tıpkı
tesbih eden Hz. Yunus'un, kendini yutan balığın karnından atıldığı gibi atıldılar."

Tevbe ile ilgili ayetler nelerdir? Okumak için tıklayın

  • 3
  • 11
Kaside-i Bürde’den Alıntılar
Kaside-i Bürde’den Alıntılar

"Keennehüm haraben ebtalu ebrehetin
Ev askerun bilhassa min rahateyhi rumi"

Tercümesi

"Onlar âdeta Ebrehe'nin yiğit erleri (!) veya
(Hz. Peygamber'in) avuçlarından atılan çakıl taşları karşısındaki (bozguna uğrayan) asker gibiydiler."

Aile hakkındaki hadis-i şerifleri okumak için tıklayın

  • 4
  • 11
Kaside-i Bürde’den Alıntılar
Kaside-i Bürde’den Alıntılar

"Fessıdku fi'l gari ves'sıddiku lem yuraya
Vehüm yekulune ma bi'l gar imin erimi"

Tercümesi

"Onlar, mağarada hiç kimse yok derken, sâdık olan Hz. Muhammed (SAV) ile
sıddık olan Ebû Bekir mağarada (bulundukları halde) görülmediler."

Tefekkür etmek ne demek? Öğrenmek için tıklayın

  • 5
  • 11
Kaside-i Bürde’den Alıntılar
Kaside-i Bürde’den Alıntılar

"Keenneha'l havzu tebyazzu'l vucuhu bihi
Mine'l usati ve kad ceuhu ke'l humemi"

Tercümesi

"Kur'ân âyetleri havz-ı kevser gibidir.
Günahkârlar ona kömür gibi simsiyah girseler dahi yüzleri ak pâk olarak çıkarlar."

Tevekkül nedir? Okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN