Arama

Karahanlıların simgesi: Özgön kulesi

İslam'ı topluca kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar, inşa ettikleri simge eserlerle Maveraünnehir'i bir kültürel havza haline getirdiler. Bu eserler arasında güzelliği ile öne çıkan Özgön kulesi, on birinci yüzyılın ortalarında inşa edilen bir minareydi. Uzun yıllar sonucunda pek çok tahribata maruz kalsa da kule bugün tüm estetiği ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

➡ 840 ve 1212 yılları arasında Maveraünnehir'de hüküm süren Karahanlı Devleti, yönetim biçimlerinin yanında mimari eserler ile de bölgeyi mamur etti.

➡ İlk Türk İslam Devleti olan Karahanlılar, bu vesile ile İslami dönem Türk mimarisinin ilk eserlerini ortaya koydular. Bu eserler arasında bulunan Özgön kulesi, bugün simge bir eser hüviyetindedir.

Maveraünnehir neresi?

Batı Asya'da Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin arasındaki havzanın genel ismi.

İslam mimarisinin incilerinden: Gur-i Emir

➡ Kırgızistan'ın simge yapılarından olan Özgön Kulesi, Fergana Vadisi'nin doğusunda kalan Kara-Darya Nehri kıyısında Özgön şehir merkezinde bulunuyor.

Fergana Vadisi neresi?

Kırgızistan'ın güneyi ve Tacikistan'ın kuzeyini kapsayan alan.

Kara-Darya nehri nedir?

Seyhun nehrini oluşturan iki ırmaktan biri.

Babür dönemi mirası Badşahi

➡ Bölgenin en yüksek yapısı olma unvanını günümüzde de koruyan minare, tarihi ve mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerce sene boyunca ziyaret ediliyor.

Tarihin izinde: Kırım yapıları

➡ Orta Asya'da yaklaşık 1100 yıl önce İslamiyet'i kabul eden Karahanlılar döneminden kalma Özgön Kulesi, döneminin güçlü ve kudretli hanedanı Karahanlıların saltanatını yansıtıyor.

➡ Bulunduğu şehrin ismi ile anılan kulenin Orta Asya'da ve Doğu Türkistan topraklarına 840 - 1212 yılları arasında hakim olan Karahanlılar tarafından minare olarak yapıldığı biliniyor.

Kudüs'e açılan kapı: Akka

Özgön Minaresi, Fergana Vadisi'nin doğusunda Kara-Darya Nehri kıyısında Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesine bağlı Özgön şehir merkezindeki Tarihi-Kültürel ve Mimari-Arkeolojik Komplekste yer alıyor.

➡ Bölgenin en yüksek yapısı unvanını korumaya devam eden ve şehrin en önemli sembollerinden olan kule ülkenin simge yapılarından birisi.

Zorunlu ortaklık

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN