Arama

Kadir Gecesi'nin hükmü nedir? Kadir Gecesi hakkında ayet ve hadisler...

Yüce Allah'ın bin aydan daha hayırlı olduğunu buyurduğu Kadir Gecesi, hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, mağfiret kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gündür. İslam aleminin en kıymetli gecesinde mümin gönüllere huzur ve esenlik vadedilir. Her yıl Ramazan'ın 27. günü idrak edilen bu mukaddes gün hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın." Gelin, Kadir Gecesi hakkında ayet ve hadislere daha yakından bakalım.

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."(Kadir suresi, 1-5. ayetler)

Kadir suresi 1-5. ayetlerin tefsiri

💠 Ramazan'ın 27'inci gecesi olduğu tahmin edilen Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak müjdelenmiştir.

💠Kadir gecesi, hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, mağfiret kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gündür.

💠Kadir kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlar taşır. Bu yönüyle ele alındığında, bir "hüküm gecesi", "şerefi yüce bir gece" olduğu anlaşılır. Kur'an- Kerim'in nazil olmaya başlanmasının bu geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek için bu isim verilmiştir.

"Hâ-mîm. Aydınlatan kitaba yemin olsun! Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız." (Duhân sûresi, 1-3. ayetler)

Duhân sûresi, 1-3. ayetlerin tefsiri

💠 Yüce Allah, cehalet, zulüm ve şirkin dipsiz karanlığını İslam'ın nuru ile aydınlatmak, kullarını ruhen olgunlaştırmak için Kur'an-ı Kerim'i indirdi.

💠 Peygamberimiz aracılığıyla Yüce Kitabımızın gönderilmesi, Cenab-ı Hakk'ın kullarına en büyük lütfudur. Çünkü bu Mushaf, kıyamete kadar insanlara doğru ve yanlışı gösterecektir.

💠 Kur'an-ı Kerim, hak ile batılı ayırt eden, insanlığın yolunu kıyamete kadar aydınlatan, okunması ibadet olan Furkan'dır.

💠 Kur'an'ın yüceliğinden dolayı indirildiği ay, on bir ayın sultanı, nazil olduğu gece de bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi olarak adlandırılır.

💠 Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de ismi açıkça zikredilen yegâne gündür.

Fikriyat mealli hatim

Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Nebî (sav) şöyle buyurdu: "Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35, Savm 6, Terâvih 1, Leyletü'l-kadr 1; Müslim, Müsâfirîn 173-176)

💠Duhan suresinin 3. ayet-i kerimesinde "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" buyurularak Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günün bereketli, hayırlı, uğurlu ve önemli olduğu açıkça ifade edilir.

💠Kadir Gecesi, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne "es-Selâm" esması ile tecelli ettiği, Müslümanların gönüllerine huzur ve esenlik vadettiği mukaddes gündür. İzzeti, feyiz ve bereketi bol olan manevi bir fırsat gecesidir.

💠 İnançsız ve ihlâssız yapılacak herhangi bir ibadetin kıymeti yoktur. Bundan dolayıdır ki değerine inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek bu geceyi ihyâ eden müminlerin, geçmiş günahlarından arınacağı müjdelenmiştir.

Hz. Âişe (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)

💠 Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği bildirilir. Buna göre Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın içerisinde olduğu açıktır; fakat hangi güne denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.

Bakara suresi 185. ayet tefsiri

💠 Hz. Aişe'ye isnad edilen bir hadise göre Hz. Peygamber (sav) yalnız kalmayı âdet edindiği Hira mağarasında iken Ramazan ayının 27. gecesi tan yerinin ağarmaya başlamasından az önce, ufukta nurdan bir şekil gördü. O zamana kadar hiç karşılaşmadığı bu nuranî varlığın kendisine seslendiğini duydu. Hz. Peygamber (sav) olayı şöyle anlatır: "Melek bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı; sonra 'Oku!' dedi. Ben yine, 'Okuma bilmem' dedim. Beni tekrar kollarının arasına aldı, kuvvetle sıktı ve 'Oku!' diye tekrar etti. Ben yine 'Okuma bilmem' dedim. Üçüncü defa kollarının arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: 'Yaratan rabbinin adıyla oku; O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir" (Buhârî, "Bed'ü'l-vahy", 3; Müslim, "Îmân", 252).

💠 Hz. Aişe'ye isnad edilen bu hadisten dolayı İslam alimleri arasında, Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluştu.

İslam'a ilk davet ve ilk Müslümanlar

Hz. Âişe (ra) şöyle rivayet eder: "Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resulullah (sav) geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi." (Buhârî, Leyletül-kadr 5; Müslim, İ'tikaf 7)

💠 Kur'an'ın Ramazan ayın son on günü içinde inmeye başladığına dair rivayetler de bulunur.

💠 Kadir Gecesi'nin denk geldiği günün kesin olarak bildirilmemesinin hikmeti insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek olduğu düşünülür.

Ramazan ayında "Son On Gün"ün ibadeti: İtikaf

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN