Arama

İslam'da cihad ve şehadet anlayışı

Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulü'ne iman eden kimselerin, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettiklerini anlatmıştır. Cihadın gerçek anlamını kavrayan müminler olmak için ayet ve hadisler ışığında, İslam'da cihad ve şehadet anlayışına dair bilgileri derledik.

İslam’da cihad ve şehadet anlayışı

"Allah yolunda öldürülenlere sakın 'ölü' demeyin. Onlar diridirler. Ancak siz bunu idrak edemezsiniz." (Bakara, 2/154)

💠 Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz.

💠 Bizleri başarılı kılacak olan; Allah'a karşı sarsılmaz imanımız; vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa olan sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur. Peki İslam'da cihad ve şehadet anlayışı nasıldır? Sizler için ayet ve hadisler ışığında cihad ve şehadet konularını ele aldık.

💠 İslam'da cihadın; nefis terbiyesinden, toplumsal görev ve sorumlulukların yerine getirilmesine kadar çok farklı yönleri vardır. Cihadın en son şekli olan savaş ise ancak zorunlu hallerde başvurulabilecek bir yöntemdir ve Kur'an'da "kıtal" kelimesiyle ifade edilir.

  • 3
  • 19
İslam'da cihad anlayışı
İslam’da cihad anlayışı

💠 Cihad, haksız bir saldırı, yok etme, sömürme ya da zulmetme mücadelesi değildir; Allah yolunda harcanan emeğin, Hak uğrunda verilen mücadelenin adıdır. Cihad, müminin, bütün varlığını seferber ederek Yüce Rabbinin rızasını kazanma çabasıdır.

💠 Cihad, mukaddesatı korumak için beden, dil, fikir ve gönülle kararlılık göstermektir. Bir Müslümanın, vatanında şerefi, kimliği ve özgürlüğüyle var olma; imanını, bayrağını, istiklâlini ve haysiyetini muhafaza etme azmidir; zulme ve zalime karşı, bir milletin hukukunu savunma gayretidir.

"Müşrikler ile mallarınız, canlarınız ve dilleriniz ile cihat edin." (Ebû Dâvûd, Cihâd, 17, III, 22, No: 2504; Ahmed, III, 124; Nesâî, Cihâd, 3, VI, 7.)

💠Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerin mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettiklerini anlatmaktadır.

💠 Peygamberimiz (sav) de "Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihâd ediniz!" buyurmaktadır. Bu ayet ve hadis göstermektedir ki; cihâd, sadece canı feda etmekle değil, kimi zaman elle, kimi zaman dille, kimi zaman da malla hakka hizmet etmekle olur.

💠 Nefsin kötülüğe, hataya ve isyana teşvik eden vesvesesi ile mücadele etmek de cihâddır. Allah'ın dinini en doğru kaynaktan öğrenip en güzel şekilde yaşamak da cihâddır.

💠 Bizi fıtratımızdan uzaklaştıracak, uçurumlara sürükleyecek arzu ve isteklere karşı durmak da cihâddır. Mümin, eğer kendi nefsi ile olan cihâdında başarılı olabilirse, o zaman İslâm düşmanlarına karşı cihâdında da zafer elde edebilir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN