Arama

İslam alimlerinden öğütler

Dinimizde en çok önem verilen mefhumlardan birisi ilimdir. Allah Teala bu hakikati "...Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!" kelamı ile Zümer Suresi'nde dile getirir. Resul-i Ekrem (SAV) döneminde, bu anlayış doğrultunda ortaya çıkan Ashab-ı Suffe ile başlayan ilmin kurumsallaşması sonraki yüzyıllarda farklı ekollerin doğmasına vesile olur. Böylece İslam dünyasında birbirinden değerli alimler yetişir. Kaleme aldıkları eserler ve verdikleri sohbetler ile insanları Hak Teala'nın yoluna çağırırlar. İslam alimlerinin farklı meselelere dair öğüt, uyarılarını derledik.

📌

"Kulların birbirlerine karşı işledikleri suçlar, kendileri için bir zulümden ibarettir."

Ebu Hanife

📌

"Âlimlerin güzelliği, nefslerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup, sertlik göstermemektir."

İmam Şafii

📌

"Sizde olmayan meziyetlerle sizi metheden kimsenin, sizde olmayan kötülüklerle de bir gün kötüleyeceğini unutmayınız."

İmam Ahmed İbni Hanbel

📌

"Resulullah Efendimiz'in mübarek kabrinin bulunduğu bir yerde hayvan üzerinde nasıl gezebilirim."

İmam Malik b. Enes

📌

"Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder."

İmam Gazali

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN