Arama

İskender Pala'nın kaleminden unutulmaz alıntılar ile "Aşka Dair"

İskender Pala'nın "Aşka Dair" eseri kırk adet yazıdan oluşur. Bu yazılarda, kadim aşklardaki asaleti açığa çıkarır. Aşk, göz ile kalp arasında bir maceranın tanımıdır ki evveli yalnızca bir bakıştır; gerisi vesairedir. Yazar, kitabın ön sözünde okuyucularına şöyle seslenir: "Bu sayfanın arkasında yazılanlara gelince, onlar hakiki aşkı tanımak isteyenler içindir. Okursan eğer, belki seni aşkın hakikatine götürmezler ama o yolda daha evvel yürümüş olanların tecrübelerini sana bütün derinliğiyle ve içtenliğiyle anlatırlar." İşte İskender Pala'nın kaleminden "Aşka Dair" unutulmaz alıntılar...

Hakiki aşk (hakikatli aşk), bir ahdin izini sürmekten başka bir şey değildir ve ömür haritasında bütün işaretler aşk ahdi üzerine olmadıkça kişi yaşadığını hissedemez.

Okuyabileceğiniz İskender Pala kitap listesi

Gönül haritanızı kontrol ediniz; oradan çıkan yollar nereye gidiyor?

Od kitabından alıntılar

Aşk u alaka bahsinde aşkın başlangıcı "görme" sonucu da "bakma"dır. İlk görüş anında başlayan ilginin sırasıyla sevgiye, bağlılığa, kalbin erimesine, tutkuya, özleme ve nihayet aşka dönüşmesinin bir tek gayesi vardır; sevilenin yüzüne bakabilmek, o ilk görüş anının lezzetini derece derece artırarak kemale erdirebilmek.

Aşk bahsinde "görme"nin temeli Kalu Bela'ya; "bakma" ise cennete vabestedir. Yani hakiki manada aşkın ne başlangıcı ne de kemali bu dünyaya aittir. Dünyadaki aşk, o hakiki aşkın ancak tadımlık bir görüntüsüdür ki lezzeti de ancak dünya algısına ve beş duyunun dar çerçevesine sıkışıp kalmış olup o güzellikten bir iz, belki bir koku diye güzellere veya güzelliklere tutulup kalma biçiminde tecelli eder.

Doğu'nun gönül coğrafyasına açılan kapısı

Bir güzelin güzellik derecesi yüzünde, yanağında; gözünde, dudağında belirmez, ancak aşığın kalbinde belirir.

Katre-i Matem kitabından alıntılar

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN