Arama

İmam Gazali'nin Mişkatü'l Envar kitabından alıntılar

İslam ilim tarihinin seçkin simalarından olan İmam Gazali; "Hüccetü'l İslam" sıfatı ile anılmış, ardında çok fazla talebe ve eser bırakmıştır. Kitaplarıyla insanın ruh dünyasına rehberlik ederken, düşünce dünyasına da derin bir bakış sunan Gazali'nin kaleminden dökülen ve manevi bir hazine niteliği taşıyan eserlerinden biri de Mişkatü'l Envar'dır. Mişkatü'l Envar, İslam düşünce tarihinde derin izler bırakmıştır. "Allah göklerin ve yeryüzünün nurudur." ayetini konu alan bu kitap, mişkat, zücace, misbah, zeyt ve şecere manalarındaki sırları açıklayan bir tefsirdir. İmam Gazali'nin Mişkatü'l Envar kitabından kıymetli alıntıları sizler için bir araya getirdik.

🔵

Kim ilmi cahillere verirse onu zâyi etmiştir. Kim ilmi isteyene vermekten geri durursa zulmetmiştir.

İmam Gazali

🔵

Hakikatleri lâfızlarda arayan kimse ekseriya bunların çokluğundan hayrete düşer de mânaların çokluğunu zanneder. Fakat kendisine hakikatler açılan kimse mânaları asıl, lâfızları tâbi olarak alır ama zayıf olanın işi bunun tersinedir. Çünkü o, hakikatleri kelimelerde aramaktadır.

İmam Gazali

🔵

Hevâ ve nefisten daha şiddetli bir karanlık yoktur.

İmam Gazali

🔵

Kalplerin anahtarları ise Allah'ın elindedir. Onu dilediğine dilediği gibi, dilediği şeyle açar.

İmam Gazali

🔵

Ancak ateş yanında olan kimse ısınır. Ateşin haberini duyan ısınmaz.

İmam Gazali

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN