Arama

İmam Gazali'nin kaleminden İslam Ahlakı

Müslümanların hayatlarına rehberlik eden, davranışlarını belirleyen ilke ve değerler bütünü İslam ahlakı olarak tanımlanır. Dinimizde Kur'an-ı Kerim ve sünnet ile belirlenen çerçeve etrafında adalet, doğruluk, merhamet gibi erdemlerle ahlak ilkeleri çizilmiş ve Müslümanların bunlara uygun davranması emredilmiştir. İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biri olan İmam Gazali; İslam Ahlakı kitabında ayetleri ve hadis-i şerifleri kaynak alarak Müslüman ahlakına rehberlik edecek bir eser kaleme almıştır. Gazali'nin İslam Ahlakı kitabından sizler için kıymetli cümlelerin altını çizdik.

📚

İnsanlığın müşterek değerleri vardır ve bu değerleri korumak da yalnız Müslümanların değil, insan olan herkesin vazifesidir. Gerçeği söyleyecek olursak bizim neslimiz kilitlenen ruhuyla birlikte her şeyini; ahlâkını, imânını, örf ve âdetini de kaybetti.

İmam Gazali

📚

Evet din yolu zordur. Şeytan yolu ise çekici ve dolambaçlıdır. Hakikî bir mürşidi olmayan kimsenin mürşidi muhakkak şeytan olur.

İmam Gazali

📚

Öndersiz, korkunç çölde yürüyen kimse kendisini karanlık çukurlara atmış gibidir. Bunlar tek başına biten ağaçlara benzerler. B ir müddet yeşerse de elbette bir gün kurur. Kurumasa da meyve vermez.

İmam Gazali

📚

Utanma, hayâ hissi gelişmeye başlamış olan çocuklar, ihmâl edilmeye gelmezler.

İmam Gazali

📚

Mizah mubahtır. Aşırısı ise mezmumdur. Zira insanı çok gülmeye alıştırır. Çok gülmek ise kalbi öldürür. Bazı durumlarda katılık yapar, heybeti, vakarı düşürür.

İmam Gazali

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN