Arama

İbn Arabi'nin Müslüman gençlere nasihatleri

Tarih boyunca büyük zatlar kendilerinden sonra gelen kuşaklara, gençlere bir şeyler öğretme hususunda hassas davranmış, bu minvalde eserler kaleme almışlardır. İslam düşüncesinin en mühim isimlerinden olan Muhyiddin İbn Arabi de Genç dilimize Müslümana Öğütler adıyla çevrilen "Adabü'l Mürid" kitabında dini hususlarda gençlerin takınması gereken tavırları öğretme çabası içinde olmuştur. Sizler için İbn Arabi'nin Müslüman gençlere nasihatlerinden önemli cümlelerin altını çizdik.

Senin birinci vazifen, sana önce gereken, ezeli ve ebedi Yaratıcını tevhid inanman ve O'na uymaz ve yaraşmaz şeylerden, vasıf ve sıfatlardan Kudsi Zatını, Varlığını tenzih etmektir.

İbn Arabi

Ey temiz yürekli ve tabiatlı mürid, sen, Allah'a ortak koşan bir kişi ile tartışma ve Allah'ın birliğini ispat için deliller getirmeye kalkışma.

İbn Arabi

Vakit kıymetlidir, onu kaybetmeye gelmez. Akıl selamete erişmişse bu selameti bozmak akıl karı olmaz.

İbn Arabi

Senin üzerine borç olan şeylerden biri de, tevhid ve tebliğe dair müteşabih ayet ve hadislerin veya ilahi vahye mazhar olmuş öbür peygamberlerden bize gelmiş söz ve nakillerin gerçek anlamlarını ilahi ilimde bilerek bütününe öylece inanmandır.

İbn Arabi

Allah'ı zikirden, Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, doğru yoldan çıkmış olanları aydınlatıp yola getirmekten, kötüden çeviriş ve iyiye yöneltişten, birbirine gücenip darılmış din kardeşlerinin arasını bulup yapmaktan, durumu elverişli olanların sadaka ve maddi yardım duygularını kamçılamaktan, kısaca hayır getiren sözlerden ve fiillerden başka şeylerle, boş ve faydasız laf ve işlerle uğraşma.

İbn Arabi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN