Arama

Hz. Muhammed'in (sav) İslam uğruna gördüğü eziyetler

Hz. Muhammed (sav) İslam daveti uğruna çok fazla eziyet gördü. Kureyş kabilesi Peygamberimize kötülük yaparken Allah'ın Resulü onları iyiliğe davet ediyordu. Allah yolunda aç ve susuz kaldı. Birçok eziyete katlandı. Sizler için Allah'ın Resulü'nün (sav) İslam uğruna eziyet gördüğü olayları derledik.

  • 1
  • 10
MÜDDESSİR SÛRESİ İNDİRİLDİ
MÜDDESSİR SÛRESİ İNDİRİLDİ

📌 Hz. Muhammed'e (sav) ilk vahiy 610 yılında Hira mağarasında geldi. İlk vahiyden sonra bir süre vahiy gelmedi. Bu süre İslam tarihinde fetretü'l-vahiy olarak adlandırıldı. Vahyin kesintiye uğramasından sonra Allah, peygamberine Müddessir sûresindeki bu ayetleri indirdi:

﴾1﴿ Ey örtünüp bürünen! (Peygamber) Kalk da uyar.

﴾2﴿ Rabbini yücelt.

﴾3﴿ Nefsini arındır.

﴾4﴿ Şirkten uzak dur.

﴾5﴿ İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma.

﴾6﴿ Rabbinin rızasına ermek için sabret.

Mekkeli müşriklerin Peygamber Efendimizle uzlaşma çabaları adlı podcastimizi dinlemek için tıklayın

  • 2
  • 10
ALLAH RESULÜ İSLAM DAVETİNE BAŞLADI
ALLAH RESULÜ İSLAM DAVETİNE BAŞLADI

📌 Allah'tan aldığı emir doğrultusunda Allah'ın Resulü en yakın akrabalarından başlayarak insanları İslam'a davet etmeye başladı. Hz. Muhammed'in davetine ilk icabet eden eşi Hz. Hatice oldu. Peygamber'in (sav) ilk daveti topluluklardan ziyade bireylere yönelikti. İnsanları tek tek Allah'ın dinine davet ediyordu. Bu davete ilk icabet edenler, Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Zeyd bin Harise ve Talha bin Ubeydullah gibi Aşere-i Mübeşşere'yi oluşturan kimselerdi.

Yeni Müslüman olanlar artık hayatlarına eskisi gibi devam etmiyordu. Artık Kureyş kabilesinin toplantılarına katılmıyor, Darün Nedve'ye gitmiyorlardı. Bu durumları kendi aileleri ve kabileleri arasında gariplikle karşılanıyordu.

📝Zaman geçtikçe Hz. Muhammed'in (sav) daveti Mekke'de duyuldu. Bunun üzerine Darün Nedve'de toplantılar düzenlemeye ve yeni din için tedbirler düşünmeye başladılar.

Hz. Muhammed (sav) İslam davetini Kureyş kabilesine açıktan yapmaya başlamadığı için Peygamber'in üzerine gidemiyorlardı.

Yeryüzünde İslam'a inanan ilk insan: Hz. Hatice

  • 3
  • 10
AÇIKTAN DAVET
AÇIKTAN DAVET

📌 Üç yıl boyunca Hz. Muhammed (sav) İslam davetini gizli olarak yaptı. İslam dini Kurey kabilesi arasında duyuluyordu fakat genel olarak açık bir çağrının muhattabı değillerdi.

Allah Hicr sûresinde geçen ayetlerle Peygamberine açıktan davet yapmasını emretti:

"Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme." (Hicr sûresi, 92. ve 93. ayet)

Bu ayetler kendisine geldikten sonra Hz. Muhammed (sav) İslam davetini bütün Kureyş kabilesine duyurdu. Allah Resulü davetini açıktan yapmaya başlayınca O'nu doğrulayanlar Müslüman oldu. İnkar edenler ise O'na kötülükle muamele etmeye başladı. Müşrikler inkar etmekle kalmayıp İslam davetini engellemeye başladı.

Nebi (sav) Haşimoğullarındandı. Amcası Ebu Talip Mekke'nin ileri gelen kimselerindendi. Bu yüzden Ebu Cehil, Velid bin Muğire gibi Kureyş'in ileri gelenleri Peygamberi engellemek için sıklıkla amcasına başvururdu.

Hz. Muhammed'in (sav) davetinden rahatsız olan Kureyş'in ileri gelenleri yine bir gün Ebu Talib'e gelerek şöyle dedi:

- "Ey Ebu Talip! Yeğenin toplantı yerlerimize ve meclislerimize gelip bizi üzücü şeyler söylüyor. Onu bundan vazgeçirirsen iyi olur."

Ebu Talip oğluna:

-"Yeğenimi bana bul getir." dedi.

Allah'ın Resulü (sav) gelince Ebu Talip ona şöyle dedi:

- "Yeğenim! Sana bağlılığımı biliyorsun. Kavmin geldi, senin, Kabelerine ve meclislerine giderek onları üzen şeyler söylediğini iddia ediyorlar. Bu işten vazgeçersen iyi olur."

Amcasının bu sözleri üzerine Allah'ın Resulü ona şöyle cevap verdi:

- "Allah'a yemin ederim ki, üzerime verilen bu vazifeyi bırakabilmem, herhangi birinizin güneşten bir ateş parçası koparmasından daha zordur."

Allah'ın Resulü'nün bu cevabından sonra Ebu Talip Kureyşlilere:

- "And olsun, yeğenim hiçbir zaman yalan söylememiştir! Aklınızı başınıza alın, dönün gidin!" diyerek onların kendisinden umduğu şeyi vermedi. Üstelik onları tehdit etti.

Peygamberimizin İslam'a davet mektupları

  • 4
  • 10
EBU TALİP VEFAT ETTİ
EBU TALİP VEFAT ETTİ

📌 Ebu Talip hayattayken Mekkeli müşrikler genellikle O'na sözlü saldırıda bulunuyorlar çok fazla fiziksel saldırıda bulunamıyorlardı. Bulunduklarında ise Haşimoğulları tarafından karşılık veriliyordu. Nitekim bir gün avdan dönen Hz. Hamza Ebu Cehil'in Allah'ın Resulüne (sav) hakaret edip, eziyet ettiğini duyduğunda, yayıyla Ebu Cehil'in yüzüne vurdu ve orada İslam dinine girdiğini Kureyş'in ileri gelenlerinin yüzlerine haykırdı.

Ebu Talip, Mekkelilerin Haşimoğulları'nı boykot edip ambargo uygulaması sonucu hastalandı. Boykot bittikten sonraki yıl vefat etti. O vefat ettikten sonra müşriklerin Peygambere eziyet etmesi daha kolay bir hâl aldı.

📌Ebu Talip ölünce Kureyş müşriklerinden biri, Resulullah'a gelerek üzerine toprak attı. Resulullah evine döndü. Kızlarından biri geldi. Ağlayarak yüzündeki toprakları silmeye başladı. Hz. Peygamber bunu görünce, şöyle dedi:

- "Yavrucuğum, ağlama! Allah mutlaka babanı koruyacaktır."

Bu hadiseler üzerine Hz Peygamber :

- "Kureyş, Ebu Talip'in ölümüne kadar bana hoşlanmadığım hiçbir şey yapmadı. Onun ölümünden sonra bu hareketlere başladılar." buyurdu.

Peygamberimizi uzun yıllar himaye eden amcası: Ebu Talib

  • 5
  • 10
UKBE BİN EBU MUAYT'IN PEYGAMBERE EZİYETİ
UKBE BİN EBU MUAYT'IN PEYGAMBERE EZİYETİ

📌Allah'ın Resulü'ne eziyetler gittkçe arttı. Bir gün Hz. Muhammed (sav) Kabe'nin bir köşesinde namaz kılıyordu. Ukbe bin Ebu Muayt adında birisi O'nun yanına geldi. Elbisesini boynuna dolayıp şiddetle boğazını sıkmaya başladı. Peygamberimiz (sav) uzun bir süre nefessiz kaldı. Dizlerinin üzerine düştü. Hz. Ebubekir geldi ve onu Peygamberimizden (sav) uzaklaştırdı. Sonra Hz. Ebubekir (r.a.) müşriklere dönüp şöyle dedi:

"Rabbim Allah'tır dediği için mi O'nu öldürmeye çalışıyorsunuz? Halbuki O, size Rabbinizden en açık delilleri getirdi."

Müşrikler çekilince Allah'ın Resulü (sav) namazına devam etti. Namazını bitirdikten sonra orada bulunan gölgeliğin altında oturan müşriklere dönüp şöyle dedi:

"Allah'a yemin ederim ki ey Kureyş topluluğu! Sizi hizaya sokacak bir din ile gönderildim."

'Cennetteki kadınların efendisi' Hz. Fatıma

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN