Arama

Hz. Yusuf’un mezarı nasıl bulundu?

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden olan Hz. Yusuf'un hayatı, imtihanlarla geçti. Öyle ki vefat ettiğinde dahi zorluklar yakasını bırakmamıştı. "Kıssaların en güzeli" olarak nitelendirilen Yusuf suresi, kardeşlerinin kıskançlık duygularına muhatap oluşundan, bir gencin "iffetli ve namuslu" duruşundan; günahlara ve zorluklara karşı "sabır timsâli" olarak bir örnek teşkil eden ayetlerle örülüdür. Peki, 120 yaşında hayata gözlerini yuman Hz. Yusuf'un mezarı nasıl bulundu? Onlarca yıl önceden haber verdiği "gerçek" neydi?

  • 1
  • 10
HZ. MUSA NEDEN MISIR’DAN AYRILDI?
HZ. MUSA NEDEN MISIR’DAN AYRILDI?

Musa aleyhisselâm tebliğ vazifesini yaparken, Firavun ve adamları Allah'a iman edenlere zulmediyorlardı.

Gördükleri birçok mucizelere ve başlarına çöken azaplara rağmen iman etmeyip karşı çıkıyorlardı. Daha sonra onlarda cilt hastalıkları ve üç gün süren karanlık oldu.

Firavun musibetleri ve mallarının helâk olduğunu görünce korktu. Hz. Musa'nın İsrâiloğulları ile birlikte Mısır'dan gitmesine izin verdi.

Hz. Musa da bütün İsrâiloğullarına haber verdi. Mısır'dan çıkacaklarını ve hazırlıklı olmalarını bildirdi.

Yüce Allah, şöyle buyurmuştur:

"Mûsâ'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar; çünkü takip edileceksiniz!" diye vahyettik."

(Şuarâ Suresi, 52. ayet)

'Kullarımla birlikte geceleyin yola çık da (size) yetişilmesinden korkmaksızın ve (boğulmaktan) endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç!' diye vahyetmiştik.

(Tâhâ Suresi, 77. ayet)

  • 4
  • 10
HZ. YUSUF’UN KABRİ NASIL BULUNDU?
HZ. YUSUF’UN KABRİ NASIL BULUNDU?

Musa aleyhisselâm ve kavmi Mısır'dan çıktıkları zaman, yolu şaşırdılar. Üzerlerine, gecenin karanlığı da, çöktü. Birbirlerine: "Nedir bu hal?" diye sormaya başladılar. Yaşlı bilginleri:

"Yusuf (as), vefat edeceği sırada, kendisinin kemiklerini, yanımızda taşımadıkça, Mısır'dan çıkmayacağız diye Allah adına, İsrailoğullarından ahd ü mîsak almıştı!" dediler. Musa aleyhisselâm "Onun kabrinin yerini, kim biliyor?" diye sordu. "İsrailoğullarının kocakarısı biliyor!" dediler.

Bu kadın, hem kötürüm hem âmâydı. Musa aleyhisselâm, haber salıp onu, getirtti: "Bana, Yusuf'un (as) kabrini göster!" dedi. Kadın: "Sen, bana hükmümü, dört şeyi vermedikçe, sana, onu haber vermem!" dedi. Musa aleyhisselâm: "Hükmün, nedir?" diye sordu.

Yaşlı kadın: "Ayaklarımı çözüp yürür hale getirmendir. Gözümü, bana geri çevirmendir. Gençliğimi, bana geri çevirmendir. Cennet köşküne seninle birlikte girmem ve senin yanında bulunmamdır!" dedi.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN