Arama

Peygamber Efendimiz'in tuttuğu nafile oruçlar

Peygamber Efendimiz Ramazan ayının dışındaki neredeyse hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Her ay mutlaka az ya da çok oruç tutardı. Resullulah'ın Ramazan ayı dışında en fazla oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıydı. Peki, Peygamber Efendimiz'in tuttuğu nafile oruçlar nelerdi?

  • 1
  • 10
Şaban Orucu
Şaban Orucu

🔹 Hicri takvime göre Ramazan'dan bir önceki ay olan Şaban ayı, Peygamber Efendimiz'in (SAV) Ramazan'dan sonra en fazla oruçlu olarak geçirdiği aydı. Hz. Aişe (R.ANHA), Resulullah Efendimiz'in (SAV) Şaban ayı dışındaki hiçbir ayda, Şaban ayında tutuğundan daha fazla oruç tutmadığını belirtmiştir.

(Buhari, Savm, 52; Müslim, Sıyam, 175)

🔹 Hz. Ümmü Seleme de (R.ANHA) Hz. Aişe'nin söylediğini destekler nitelikteki şu hadis-i şerifi nakleder:
"Peygamber (SAV)'ın Şaban ve Ramazan dışında iki ayı peş peşe tam olarak oruçlu geçirmezdi''
(Ebu Davud, Savm, 11; Tirmizi, Savm, 37)

Orucun sünnetleri ve müstehapları nelerdir?

  • 2
  • 10
Ramazan'dan sonra en faziletli oruç
Ramazan’dan sonra en faziletli oruç

🔹 Peygamber Efendimiz'e (SAV) Ramazan'dan sonra hangi orucun daha faziletli olduğu sorulduğunda ise Ramazan'ın azamet ve şanından dolayı Şaban ayında tutulan orucun daha faziletli olduğunu söylerdi.

(Tirmizi, Zekat, 28)

🔹 Resullulah (SAV) Efendimiz Tirmizi kaynaklı bir hadis-i şeriflerinde, Şaban ayının insanların gaflet ettiği bir ay olduğunu haber verir. Aynı zamanda amellerin Allah'a yükseltildiği ay olarak Şaban'ı bizlere bildirir ve bizzat kendisinin de amellerinin Allah'a oruçlu iken yükselmesine özen gösterdiğini ifade eder.

(Tirmizi, Şemail, 50)

Orucu bozmayan durumlar neler

  • 3
  • 10
Sıhhat açısından Ramazan orucu
Sıhhat açısından Ramazan orucu

🔹 Oruç mideye bir perhiz ve tathirdir. Yani oruç ile mide temizlenir, sürekli ve yoğun çalışma ve faaliyet durumundan kurtulur, bir diğer tabir ile tatil yapar.

🔹 Sıhhat açısından Peygamber Efendimiz'in (SAV), Ramazan'dan hemen önceki ay olan Şaban'da bu sıklıkla oruç tutmasının mideyi oruca alıştırmak, Ramazan'a hazırlamak olduğu söylenilebilir.

🔹 Peygamber Efendimiz'in (SAV) her hal ve eyleminin, her sünnetinin sağlığa açılan olumlu bir penceresi olduğu, onlarca örneğinden sadece birisi olarak Şaban ayında bolca oruç tutmasında ve bunun sıhhate olan büyük pozitif neticesinde tezahür eder.

Orucun farz olmasının şartları

  • 4
  • 10
Şevval orucu
Şevval orucu

🔹 Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şeriflerinde:

''Her kim Şevval ayında 6 gün oruç tutarsa bütün bir yılı oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanır'' buyurmaktadır.

(Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizi, Savm, 52)

🔹 Ayrıca Resulullah Efendimiz (SAV), bu hadis-i şerifin hemen arkasından En'am Suresi'nde geçen "Kim bir iyilikle gelirse ona, onun on misli vardır." ayet-i kerimesini okuyarak sahabelerini oruç tutmaya teşvik ederdi.

🔹 İslam alimleri ise Ramazan orucunun 10 aya, Şevval'deki 6 gün orucun da iki aya bedel olduğunu ve bu sayede dini olarak bir yıl oruçlu gibi geçtiği belirtir.

(Süyuti, II, 316; Münavi, Feyzü'l-Kadir Şerhi'l-Camii's-Sağir)

Kefaret orucu nedir, nasıl tutulur?

  • 5
  • 10
Recep orucu
Recep orucu

🔹 Peygamber Efendimiz (SAV) her ne kadar tamamını oruçlu geçirmemiş olmasa da Recep ayında da oruç tutardı. Pek çok hadis-i şerifte Recep ayında oruç tutulmasının ehemmiyetinden bahsedilmiştir.

Orucu Bozan Fakat Kefareti Gerektirmeyen Şeyler

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN