Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Hz. Osman neden şehit edildi? Hz. Osman döneminde çıkan fitne olayları…

Hz. Osman neden şehit edildi? Hz. Osman döneminde çıkan fitne olayları…

Hz. Osman, dört büyük halife içinden en uzun süre halifelik yapan kişidir. Hz. Osman'ın halifelik yılları, bazı kesimlerce halifeliğinin kabul edilmediği, büyük fitnelerin yaşandığı bir dönemdir. Hilafet makamını bırakmazsa öldürüleceği yönünde tehdit edilen Hz. Osman, Kur'an-ı Kerim okurken şehit edilmiş; bu elim olayı gerçekleştirenler cenazesinin kaldırılmasına dahi izin vermemişlerdi. Peki, Hz. Osman neden şehit edildi? Hz. Osman döneminde çıkan fitne olayları…

 • 1
 • 20
İSLAM’IN ÜÇÜNCÜ HALİFESİ: HZ. OSMAN
İSLAM’IN ÜÇÜNCÜ HALİFESİ: HZ. OSMAN

Peygamber Efendimiz tarafından cennetle müjdelenen sahabelerden biri olan Hz. Osman, dört büyük halife içinden en uzun süre halifelik yapan kişidir. Hz. Osman'ın halifelik dönemi iki safhaya ayrılır.

Onun halifeliğinde, fetihler neticesinde gerçekleşen zenginleşmeyle birlikte toplumda lüks ve refah artmıştır. Başarılı geçen sükûnet devri (644-649) ve halifenin öldürülmesiyle sonuçlanan İslam tarihinin ilk büyük fitnesinin yaşandığı karışıklık dönemi (650-656) olarak iki döneme ayrılır.

 • 2
 • 20
ETKİLERİ GÜNÜMÜZE KADAR GELEN FİTNE HAREKETİ
ETKİLERİ GÜNÜMÜZE KADAR GELEN FİTNE HAREKETİ

Hz. Osman'ın bu yıllarda halk tarafından sertliğiyle bilinen Hz. Ömer'den daha çok sevildiği söylenir. Fakat ikinci dönemin başlarından itibaren yönetimden ciddi şikâyetler başladı ve önceki olumsuzluklar da bunlara eklendi.

Etkileri günümüze kadar gelen kanlı fitne hareketi, bu şikâyetlerle başlayıp Hz. Osman'ın öldürülmesi ve ardından Cemel ve Sıffîn savaşlarıyla devam etmiştir.

 • 3
 • 20
HZ. OSMAN’A KARŞI YÜRÜTÜLEN FİTNE HAREKETLERİ
HZ. OSMAN’A KARŞI YÜRÜTÜLEN FİTNE HAREKETLERİ

Müslümanların fırkalara bölünmesinin temelini teşkil eden bu ilk fitne aynı zamanda İslam tarihinin en ihtilaflı meselesi olma özelliğini taşır. Bu konudaki rivayetlerin büyük kısmı ilk İslam tarihçilerinden Ebû Mihnef, Vâkıdî ve Seyf bin Ömer'e ulaşır.

Şîî olan Ebû Mihnef'in haberlerinde Osman açıkça suçlanmış, Talha isyancılar arasında gösterilmiş, Ali ise bazı icraatları dolayısıyla Osman'ı eleştirmekle birlikte ona yardım etmeye çalışan ve onu savunan bir durumda gösterilmiştir.

Hz. Osman kimdir? Hz. Osman'ın hayatı…

 • 4
 • 20
MÜSLÜMANLARI BÖLMEYE ÇALIŞAN GİZLİ EL
MÜSLÜMANLARI BÖLMEYE ÇALIŞAN GİZLİ EL

Belâzürî onun rivayetlerinin şiddetini daha da arttırmıştır. Bu iki rivayet zincirine karşılık Seyf bin Ömer'e dayanan rivayetlerin ortak özelliği fitne olayında Hz. Osman'ın ve diğer sahâbîlerin suçsuz kabul edilmesidir.

Fitneyi körükleyen gizli el Müslümanları bölmeye çalışan İbn Sebe'dir. Seyf'in rivayetleri aynı zamanda olaya şahit olan ve güvenilir râviler yoluyla aktarılan en eski üç rivayetle büyük ölçüde uyum gösterir.

 • 5
 • 20
BU OLAYLAR HZ. OSMAN’IN ÖLDÜRÜLMESİNE YOL AÇTI
BU OLAYLAR HZ. OSMAN’IN ÖLDÜRÜLMESİNE YOL AÇTI

Bu olayların seyri şöylece özetlenebilir: Halifeliğinin ilk yıllarından itibaren Hz. Osman'ın veya valilerinin bazı uygulamaları çeşitli grupların şikâyetlerine sebep olmuş, bu şikâyetler halifeliğinin ikinci yarısında daha da artmış ve bilhassa halifeliğinin son yıllarında, âni zenginleşmenin ardından yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen garnizon şehirleri Kûfe, Basra ve Fustat'ta (Mısır) uygun bir ortam bulmuştur.

Hz. Osman'ın ve valilerinin bazı icraatlarını propaganda amacıyla kullanan muhaliflerin tenkitlerinin başında Hz. Osman'ın önemli devlet görevlerine akrabalarını tayin etmesi gelir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN