Arama

Hz. Nuh kimdir? Nuh Tufanı nasıl gerçekleşti?

Hz. Nuh, "ülü'l-azm" olarak isimlendirilen beş büyük peygamberden biridir. Tevhid inancını yaymak ve insanları doğru yola sevk etmek için peygamberlik görevi verilen Hz. Nuh, pek çok nebinin maruz kaldığı gibi kavmi tarafından inkar edildi. Uzun mücadeleler veren Hz. Nuh, kavminin putperestlikten vazgeçmediğini görünce inanmayanların cezalandırılması için Allah'a dua etti. Yüce Allah bu duayı kabul etti; kendisinin ve inananların kurtulacağını bildirerek bir gemi yapmasını istedi. Peki, Hz. Nuh kimdir? Nuh Tufanı nasıl gerçekleşti? Nuh hangi dinin peygamberidir? Hz. Nuh'un hayatı...

  • 1
  • 15
HZ. NUH KİMDİR?
HZ. NUH KİMDİR?

Hz. Nuh, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde ismi geçen, diğer peygamberlere oranla geniş bir şekilde tanıtılan ve "ülü'l-azm" olarak isimlendirilen beş büyük peygamberden biridir.

Kur'an'da 28 surede hakkında bilgi verilmiş ve 43 yerde ismen zikredilmiştir. Kur'an'ın 71 suresi onun adını taşır ve baştan sona onun tevhid mücadelesini anlatır.

  • 2
  • 15
NUH TUFANI NEDİR?
NUH TUFANI NEDİR?

Kur'an-ı Kerim, Nuh'un hayatının sadece peygamber olarak görevlendirildikten sonraki safhasından bahseder.

Kendisine inanmayan kavmi tufanla cezalandırıldığından tufan hadisesi de ona nisbetle Nuh tufanı diye anılır.

  • 3
  • 15
‘NUH’ NE ANLAMA GELİR?
‘NUH’ NE ANLAMA GELİR?

Nuh kelimesinin Arapça asıllı olup nevḥ (ağlamak, dövünmek) kökünden geldiğini, bizzat kendi nefsini kötülediğinden veya tövbe etmeden boğulup gitmeleri sebebiyle kavmi için üzüldüğünden ona bu adın verildiğini söyleyenler olmakla birlikte kelimenin Arapça olmadığı kabul edilir.

Peygamberlerin Kur'an'da geçen duaları

  • 4
  • 15
HAK DİNİ YAYMAK İÇİN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİ
HAK DİNİ YAYMAK İÇİN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİ

Nuh'un soy kütüğü İslami kaynaklarda Nûh bin Lamek bin Metuşelah bin Uhnuh (Hanok-İdrîs) bin Mehelail (Mahalalel) bin Kaynan (Ken'ân) bin Enoş bin Şis (Şît) bin Âdem şeklinde yer alır.

Annesi de Râkîl'in veya Kabil'in kızı Kaynuş olarak verilmekte, Kabil'in çocukları ile Şît'in çocuklarından onlara tâbi olanlara peygamber olarak gönderildiği belirtilmektedir.

  • 5
  • 15
PUTPERESTLİK İLK KEZ HZ. NUH DÖNEMİNDE GÖRÜLDÜ
PUTPERESTLİK İLK KEZ HZ. NUH DÖNEMİNDE GÖRÜLDÜ

Rivayete göre insanlar Hz. Nuh'a kadar tevhid inancıyla yaşadı ve putperestlik ilk defa Nuh'un kavmiyle ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim'de, "Dediler ki: Tanrılarınızı bırakmayın, ilâhlarınız Ved, Süvâ', Yegūs, Yeûk ve Nesr'den vazgeçmeyin" mealindeki ayette (Nûh, 23) Nuh kavminin taptığı putlardan bahsedilir.

Bu isimler başlangıçta iyilikleriyle temayüz etmiş kişilere aitti. Ölümlerinin ardından bunların heykelleri yapılmış, daha sonra insanlar onları Allah ile kendi aralarında aracı olarak birer tapınma objesi yapmıştı.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN