Arama

Fil Vakası nedir? Fil Olayı ne zaman gerçekleşti?

Fil Vakası, tarihte emsaline az rastlanır derecede ibretlik bir olaydır. Hristiyanlığı yaymak ve kendi yaptırdığı mabedin ziyaretlerini arttırmak isteyen Ebrehe, Kâbe'yi yıkmak amacıyla filin önderlik ettiği ordusu ile Mekke üzerine yürümüştü. Allah tarafından gönderilen ebabil kuşları, taşıdığı taşlarla tüm orduyu delik deşik ederek helâke sürüklemişti. Kaynaklarda Fil Vakası olarak geçen bu olay, bir süre tarihin başlangıcı kabul edilmişti. Peki, Fil Vakası nedir? Fil Olayı ne zaman gerçekleşti? Fil Vakası Peygamberimizin doğumundan kaç gün önce gerçekleşti? Ebrehe'nin ordusunda kaç fil vardı?

  • 1
  • 14
FİL VAKASI NEDİR?
FİL VAKASI NEDİR?

Fil Vakası, Kâbe'yi yıkmak amacıyla Mekke üzerine yürüyen Habeş ordusunun Allah tarafından gönderilen kuşlar vasıtasıyla imha edilmesi olayıdır.

Bu olay hakkında nâzil olan Kur'ân-ı Kerîm'in 105'inci suresinde ordu mensuplarından "ashâbü'l-fîl" şeklinde bahsedilmesi askerin önünde bir fil bulunduğunu göstermekte ve bundan dolayı söz konusu sureye "Fil suresi" adının verilmesi gibi olaya da "Fil Vakası" denilmektedir.

Kaynaklarda bu olayın sebepleri, tarihi ve sonucu hakkında değişik rivayetler bulunur.

Fil Suresi'ni ve tefsirini okumak için tıklayın.

  • 2
  • 14
FİL VAKASI HANGİ SEBEPLE GERÇEKLEŞTİ?
FİL VAKASI HANGİ SEBEPLE GERÇEKLEŞTİ?

537 yılında idareyi ele geçiren ve mutaassıp bir Hristiyan olan Habeş Krallığı'nın müstakil Yemen valisi Ebrehe el-Esrem Hıristiyanlığı yaymak için bölgede yoğun çalışmalara başladı.

Araplar'ın Kâbe'yi ziyaret için Mekke'ye gittiklerini görünce bu binanın hangi malzemeden yapıldığını ve örtüsünü sordu. Taştan olduğunu ve örtüsünün farklı yerlerden geldiğini öğrenince de, "Mesih'e yemin ederim ki ondan daha hayırlısını yaptıracağım" diyerek San'a'da, İslam kaynaklarında Kulleys/Kalîs şeklinde geçen (Türkçe'de kilise) büyük bir katedral inşa ettirdi ve tezyinatı için Bizans'tan mermer ve mozaik ustaları getirtti.

  • 3
  • 14
HALK ARASINDA ‘KÜÇÜK KÂBE’ DİYE ANILMAYA BAŞLANDI
HALK ARASINDA ‘KÜÇÜK KÂBE’ DİYE ANILMAYA BAŞLANDI

Şarkiyatçı Rudolf Strothmann, şehrin ortasında yer alan ve halk arasında "Küçük Kâbe" adıyla anılan çifte minareli San'a Ulucamii'nin bu katedralin camiye çevrilmiş şekli olduğunu düşünmektedir.

Bizans İmparatoru, ustaları yollarken dinî hayatı düzene sokması amacıyla İskenderiye'deki İtalyan asıllı papaz Gregentius'u da göndermiş ve Ebrehe bu papazın hazırladığı 23 maddeden oluşan bir kanunu yürürlüğe koymuştur.

  • 4
  • 14
EBREHE, FARKLI BÖLGELERE PROPAGANDACILAR GÖNDERDİ
EBREHE, FARKLI BÖLGELERE PROPAGANDACILAR GÖNDERDİ

İnşaatın tamamlanmasından sonra Ebrehe çeşitli bölgelere propagandacılar göndererek mâbedi ziyaret etmeleri için halkı San'a'ya çağırdı.

Fakat bu kilisenin, Hz. İbrahim'den beri kutsal saydıkları Kâbe'nin yerine geçirilmek istenmesini hazmedemeyen Kinâne kabilesine mensup bir Arap San'a'ya giderek kiliseye pisledi. Bu saygısızlığa öfkelenen Ebrehe de bütün Kinânîler'in gelip kiliseyi tavaf etmelerini istedi; ancak onlar isteğini reddettikleri gibi gönderdiği elçiyi de öldürdüler.

  • 5
  • 14
NEDEN KÂBE’Yİ YIKMAK İSTEDİ?
NEDEN KÂBE’Yİ YIKMAK İSTEDİ?

Bunun üzerine Ebrehe, Hristiyanlığın yayılmasına Kâbe'nin engel teşkil ettiği sonucuna vararak onu yıkmaya karar verip içinde Mahmûd adlı filin de bulunduğu büyük bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü.

Mukâtil bin Süleyman'dan gelen bir başka rivayette onun Kâbe'yi yıkmak üzere harekete geçmesine sebep olarak, Kureyşli bazı gençlerin sıcak bir gecede yaktıkları ateşin rüzgârın etkisiyle kilisenin yanmasına yol açması olayı gösterilir.

Diğer bir rivayette ise Ebrehe bu sefere, Hristiyanlığı yaymak şartıyla taç giydirip Mudar'a emir tayin ettiği Muhammed b. Huzâî'nin Kinâne kabilesince öldürülmesini bahane etmiştir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN