Arama

Bir rüyanın fethi: İstanbul

Açma, ferahlatma manalarına gelen fetih, İslam'da çok önemli bir kavramı ifade eder. İslam tarihi boyunca fethedilen beldeler medeniyet yolculuğumuzun önemli birer durağı oldular. Pek çok açıdan mamur edilen şehirler huzuru ve güveni temsil ettiler. İslam medeniyeti bu şekilde şehirlerde tezahür etmiş oldu. Lakin bu şehirler arasında İstanbul'un yeri hep baş köşesiydi. Şehirler birer çiçek ise İstanbul daima bir çiçek bahçesi idi. Peki İstanbul'un fethi ne manaya geliyordu? İslam'da fetihten maksat ne idi?

Müslümanlar olarak dünya ile kurduğumuz bağ, Hak Teala'nın kelamı ve Resulullah'ın (SAV) sünneti ölçüsü iledir. Bu bağ bizlere dünya hayatı ile alakadar mühim bilgiler verir.

◾ İslam tarihi de bu müstesna bağın birbirinden kıymetli ve güzel tezahürleri ile doludur. İslam coğrafyası bugün fetihlerle açan bir çiçek bahçesini andırır.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra şehri nasıl imar etti?

◾ Almaktan ziyade açmak manasına gelen fetih, bir şehri, beldeyi özgür kılmak, İslamlaştırmak gibi kavramlarla ifade edildiğinde İslam medeniyetinin gayesi ortaya çıkar.

◾ Müslümanlar tarih boyunca fethettikleri şehirleri İslam ruhu ve düşüncesine uygun olarak açmış, ferahlatmış ve tarih sahnesine çıkartmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde neler yazıyordu?

◾ Peki bunca fetih arasında İstanbul'u simgeleştiren ve bir fetih ruhunun oluşmasını sağlayan altyapı ne idi? Bu suale cevap verdiğimizde meselenin esasını da kavramış oluyoruz.

◾ İstanbul kutsaliyeti bizzat Efendimiz (SAV) tarafından bize bildirilen, stratejik bir şehir olmasının yanında bir dünya görüşünü de ifade eder.

İstanbul'un Fethi tarihi hakkında 12 bilgi

◾ Tarihin belli dönemlerinde Ruslar, Macarlar, Makedonlar, Farisiler, Avarlar, Venedikliler, Cenevizliler, Emeviler ve Abbasiler tarafından kuşatılan şehir sadece Latin istilasında düştü.

Haçlı seferi için İstanbul'u konaklama noktası olarak kullanan Latinlerin şehri ele geçirmesi, tarihte görülen en büyük utanç vesikalarından biridir.

Haçlılar, İstanbul'u nasıl istila ettiler?

◾ Bu istila aynı zamanda Batılıların Ortodoks Hıristiyanlara karşı olan küçümseyici ve aşağılayıcı bakış açısını da ortaya sermesi bakımından ehemmiyet arz eder.

◾ Avrupalılar aynı mezhepten olmayan din ve kültür kardeşlerine karşı dahi zulüm ile yaklaştılar. Trabzon Rum İmparatorluğu katliamdan kaçan Bizans hanedanı tarafından bu tarihlerde kuruldu.

Fatih Sultan Mehmed'in divanından beyitler

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN