Arama

Endülüs'te İslam ve Düşüncenin Başkenti Kurtuba

Filistin meselesini dert edindiği için Batı tarafından yok sayılan Roger Garaudy'in kaleme aldığı "Endülüs'te İslam ve Düşüncenin Başkenti Kurtuba" adlı eserinde Endülüs'ün, İslam ile tanışmasının ardından oluşan; kültür, ilim ve bilim dünyasını anlatır. Yazar bilhassa kitabında, felsefe denildiğinde akla gelen Aristo, Platon, Sokrat üçlüsünden ziyade İslam ile yoğrulmuş; İbn Rüşd, İbn Hazm ve İbn Arabi gibi isimleri zikretmiştir. Doğu'nun Batı'ya nasıl nüfuz ettiğini aktaran bu kıymetli eserden birbirinden anlamlı alıntıları sizler için derledik.

🔺

"Tefekkür, İslam felsefesinin temelidir."

Roger Garaudy

🔺

"İlahi bilgi beşeri bilgiden farklıdır. Çünkü varlıkların varoluşu, bizim bilgimizin sebebidir, halbuki Allah'ın bilgisi varlıkların varoluşunun sebebidir."

Roger Garaudy

🔺

"Âlem, Allah'ın gölgesidir."

Roger Garaudy

🔺

"İnsanların cehaleti korkunç! O kadar ki, anlamadan okudukları Allah'ın Kitabının ayetleriyle çocuklarını azarlamaya kalkıyorlar."

Roger Garaudy

🔺

"Hz. Peygamber veda hutbesinde açık ve net olarak şöyle diyecektir: "Bir Arap'ın bir başkasına Allah'a tam teslimiyet dışında hiçbir üstünlüğü yoktur."

Roger Garaudy

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN