Arama

Ecel hakkında ayetler

Her insan için takdir edilen yaşam müddeti ve bu müddetin bitişi manasına gelen ecel, Kur'an-ı Kerim de pek çok kez geçer. Hak Teala ayet-i kerimelerde her ümmetin bir eceli, her insanın bir eceli olduğunu vurgular. Peki yaşam süreci olarak ifade edilen ecel tabiri ayetlerde nasıl geçer? Sizler için Kur'an-ı Kerim'de geçen ecel ayetlerini bir araya getirdik.

"Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır."

Münafikun Suresi 11. Ayet

Münafikun Suresi 11. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Münafikun Suresi 11. Ayet Tefsiri

Kur'an'da, yer yer dünyaya aşırı düşkünlük göstermenin tehlikelerine ve dünya hayatının varlık sebebi olan sınavın icaplarından olarak insana bazı şeylerin câzip gösterildiğine sık sık değinilir.

Tefsirin devamını okumak için tıkla

"Sizi (özel) bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını (ecel) takdir eden ancak O'dur. O'nun katında bir ecel daha vardır. Siz hâlâ şüphe ediyorsunuz."

En'am Suresi 2. Ayet

En'am Suresi 2. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

En'am Suresi 2. Ayet Tefsiri

Varlığının başlangıcından sonuna kadar insanın da yüce Allah'ın yaratma, takdir ve tasarrufunda bulunduğu ifade edilmek üzere "Sizi bir çamurdan yaratan O'dur" buyurulduktan sonra iki ayrı "ecel"den söz edilmektedir. Müfessirler insanın "çamurdan" yaratılmasına iki değişik yorum getirmişlerdir:

Tefsirin devamını okumak için tıkla

"Geceleyin sizi öldüren, gündüzün de neler yaptığınızı bilen; sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye (her) sabah sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir."

En'am Suresi 60. Ayet

En'am Suresi 60. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Tefsirin devamını okumak için tıkla

Bu ve bundan sonraki âyetler, sûrenin genel muhtevasına uygun olarak yüce Allah'ın varlığını ve birliğini, kudret ve ilminin mükemmelliğini gösteren yeni deliller ve örnekler ortaya koymaktadır. "Geceleyin öldürme"den maksat, insanın uykuya daldırılması, "diriltme"den maksat da uykudan uyandırılmasıdır.

Tefsirin devamını okumak için tıkla

"Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler."

A'râf Suresi 34. Ayet

A'râf Suresi 34. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

A'râf Suresi 34. Ayet Tefsiri

Sûrede, bu âyetle başlayıp 53. âyette son bulacak genişçe bir âhiret tasviri yer almaktadır. İbn Âşûr'a göre sûrenin buraya kadarki bölümünün öncelikli muhatabı Mekke putperestleri olduğu için bu âyetteki "her bir ümmet"ten de özellikle Hz. Peygamber'i ve hak dini yalanlayan topluluklar kastedilmiş olup âyet bunlara karşı bir uyarı ve tehdit anlamı taşımaktadır.

Tefsirin devamını okumak için tıkla

"Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar?"

A'râf Suresi 185. Ayet

A'râf Suresi 185. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

A'râf Suresi 185. Ayet Tefsiri

"Egemenlik" diye çevirdiğimiz melekût kelimesi, yüce Allah'ın gökler üzerindeki mutlak yönetimini, hükümranlığını ifade eder (ayrıca bk. En'âm 6/75). Bir önceki âyette Hz. Peygamber'in risâletinin hak olduğu, onun üstün kişiliği kanıt gösterilerek ifade edilirken burada da insanların, yüce Allah'ın evren üzerindeki mükemmel yönetimine bakıp düşünerek bundan Hz. Peygamber'in öğretisinin gerçek olduğuna dair deliller çıkarmaları istenmektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıkla

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN